Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Ungdomar med psykiska funktionshinder (Tid. benämnd ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder)

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareArbetsförmedlingen Gävle Hk
KontaktpersonEva Holmberg-Tedert
E-posteva.holmberg-tedert@arbetsformedlingen.se
Telefonnummer010 4864387
Beviljat ESF-stöd300 000 kr
Total projektbudget402 000 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2008-12-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Förstudie för att utveckla en samverkansmodell med en kvalitetssäkrad metod genom:
* kartläggning av målgruppen inskrivna hos Arbetsförmedlingen respektive Försäkringskassan och försöka klarlägga vilka ungdomar som p.g.a. psykiska funktionshinder får problem i övergången mellan skola och arbetsliv.
*att utifrån en närmare precisering av de behov målgruppen har för att komma ut i arbetslivet kartlägga utbildningsbehov i våra olika myndigheter och utarbeta en plan för gemensamma kompetensutvecklingsinsatser.
*att rigga en arbetsmodell för att utveckla samverkansformerna mellan våra olika myndigheter och forma konkreta verktyg och ett arbetssätt anpassade till gruppens särskilda behov.

Bakgrund

Trots en positiv utveckling på länets arbetsmarknad är arbetslösheten bland ungdomar fortfarande mycket hög. I oktober 2007 var arbetslösheten bland unga 16 – 24 år den högsta i landet, 7,7 procent av åldersgruppen. Motsvarande siffra för riket var 4,0 procent.
Samtidigt har antalet unga arbetslösa med funktionshinder ökat under ett par års tid. Arbetsmarknaden tvekar uppenbarligen att ta emot unga med funktionshinder, vilket riskerar att dessa ungdomar fastnar i långa tider av arbetslöshet och utanförskap. Många av dessa ungdomar saknar sociala kontaktnät att använda i sitt jobbsökande. Förutom att de saknar erfarenheter från arbetslivet är det mycket vanligt att man saknar fullgjord gymnasieutbildning. Dessa unga personers vaga kunskaper om hur olika utbildningar och yrken relaterar till varandra, liksom bristande kunskaper om det aktuella läget på arbetsmarknaden gör det svårt för dem att finna vägar ut i arbetslivet.
Generellt sett är utbildningsnivån i länet bland de lägsta i landet och andelen som uppbär försörjningsstöd från socialtjänsten är hög. F.n. är 13% av ungdomarna beroende av försörjningsstöd och trenden tycks inte förbättras, även om läget skiljer sig mellan de olika kommunerna i länet. Dessa faktum understyrker behovet av samverkan mellan olika aktörer och utveckling av arbetet med målgruppen.
Även i Försäkringskassans verksamhet märks tydligt ungdomarnas utsatta position i länet. Antalet personer i åldrarna 16-29 år som beviljats aktivitetsersättning har under en följd av år ökat. Enligt en färsk rapport från Försäkringskassan (Analyserar 2007:11) har det skett en kraftig förändring i diagnospanoramat med en markant ökning av psykiska diagnoser. Resultaten i rapporten tyder också på att yngre med psykiska besvär har svårt att ta sig in och hålla sig kvar på arbetsmarknaden. Rapporten visar att arbetslöshet har ett samband med att yngre beviljas aktivitetsersättning med en psykisk diagnos.
I gruppen funktionshindrade ungdomar är det särskilt ungdomar med psykiska besvär och neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) som förstudien fokuserar på. Vi vet idag att det är många ungdomar med psykiska diagnoser som riskerar att hamna i ett permanent utanförskap och vi anar att mörkertalet också är stort och att många ungdomar som idag "bara är stökiga" och inte lyckas etablera sig på arbetsmarknaden kan ha t ex ett neuropsykiatriskt funktionshinder.
Genom denna förstudie vill vi i samverkan med Försökringskassan kartlägga gruppen och rigga modeller för hur vi utvecklar och optimerar metoder för dessa ungdomars etablering på arbetsmarknaden. En nyhet i denna studie är att vi avser att söka klarhet i vad som händer med ungdomarna innan de aktualiseras hos Försäkringskassa och/eller Arbetsförmedlingen. Syftet är att i nästa steg genomföra ett projekt där vi i samverkan med ytterligare aktörer (kommuner, landstinget, arbetsmarknadens parter, handikapprörelsen m.fl.) kan fånga upp dessa ungdomar på ett tidigare stadium.

Syfte

Det finns ett stort behov att för denna målgrupp utveckla våra kunskaper om vilka särskilda insatser som krävs för att förbättra möjligheterna att komma ut i en arbetsgemenskap. Det är en förutsättning för att kunna gå vidare och utveckla ett gemensamt förhållningssätt med en metodik och ett arbetssätt som underlättar möjligheterna till arbete. Det handlar om att skapa en kedja av insatser redan i övergången från skola till arbetsliv för att med hjälp av individuellt stöd och coaching och t.ex. mentorskap i företag underlätta för dessa ungdomar att komma igång med arbetslivsinriktad rehabilitering och på sikt komma ut i arbetslivet.

Målsättning

1. Kartläggning av målgruppen

Vår kunskap om målgruppens storlek och behov är otillräcklig.
På Försäkringskassan göra en genomgång av alla unga med aktivitetsersättning avseende diagnoser/problembilder.
Där finns idag 820 ungdomar med aktivitetsersättning som skall ingå i kartläggningen. Därtill kommer ett antal sjukskrivna.

På Arbetsförmedlingarna i Gävleborgs län finns cirka 600 unga (-29 år) med funktionshinder inskrivna, varav 191 i SKAT 11-22, dvs öppet arbetslösa. Av dessa är cirka 125 registrerade med psykiatriska funktionshinder eller med olika typer av inlärningssvårigheter. Det finns stor anledning misstänka att mörkertalet är ganska stort varför vi vill göra en genomgång av alla arbetslösa unga (-29 år) som är på väg eller redan är långtidsarbetslösa.

2. Planera kompetenstutvecklingsinsatser

Utifrån en närmare precisering av de behov målgruppen har för att komma ut i arbetslivet kartlägga utbildningsbehov i våra olika myndigheter och utarbeta en plan för gemensamma kompetensutvecklingsinsatser.

3. Rigga en arbetsmodell för att utveckla samverkansformerna mellan berörda samverkanspartners och forma konkreta verktyg och ett arbetssätt anpassade till gruppens särskilda behov.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förstudien genomförs utan deltagare varför anpassning och tillgänglighet för deltagare inte är aktuellt.Försäkringskassans respektive Arbetsförmedlingens handläggare som arbetar med förstudien kommer att finnas på sina ordinarie arbetsplatser vilket innebär att inget hindrar handläggare med någon form av funktionshinder att genomföra studien då arbetsplatserna fungerar i ordinarie arbete.

Medfinansiärer

 • Försäkringskassan Gävleborg

Samarbetspartners

 • Försäkringskassan Gävleborg

Kommun

 • Arvika
 • Avesta
 • Bollnäs
 • Borlänge
 • Eda
 • Enköping
 • Falun
 • Filipstad
 • Forshaga
 • Gagnef
 • Grums
 • Gävle
 • Hagfors
 • Hammarö
 • Hedemora
 • Hofors
 • Hudiksvall
 • Karlstad
 • Kil
 • Kristinehamn
 • Leksand
 • Ljusdal
 • Ludvika
 • Malung
 • Mora
 • Munkfors
 • Nordanstig
 • Ockelbo
 • Orsa
 • Ovanåker
 • Rättvik
 • Sandviken
 • Smedjebacken
 • Storfors
 • Sunne
 • Säffle
 • Säter
 • Söderhamn
 • Tierp
 • Torsby
 • Vansbro
 • Årjäng
 • Älvdalen
 • Älvkarleby
 • Östhammar