Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Rejlers Regionala Socialfondsprojekt, Norra Mellansverige

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareRejlers Ingenjörer AB
KontaktpersonMikael Schmidt
E-postmikael.schmidt@rejlers.se
Telefonnummer08-692 10 90
Beviljat ESF-stöd250 503 kr
Total projektbudget250 503 kr
Projektperiod2009-02-02 till 2009-07-17
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

För att stå rustade inför framtiden och de förändringar som kan förväntas vill vi göra en förprojektering. Vi kommer att lägga stor tyngd på att skapa goda förutsättningar för en attraktiv arbetsmiljö som lockar både män och kvinnor att jobba i samt fortsätta vara attraktiva på arbetsmarkanden.

Bakgrund

Rejlers är en teknisk kunskapskoncern som erbjuder tjänster inom kompetensområdena elteknik, energi, automation, IT, telekom och mekanik.
Det blir tuffare och tuffare att hänga med i den tekniska utvecklingen inom alla våra arbetsområden och våra medarbetare kräver ständig fördjupning eller spetskompetens inom områdena för att kunna fortsätta vara anställningsbara. Det är också problem att kunna anställa medarbetare som redan har rätt kompetens. Vi måste ha resurser att kunna vidareutveckla deras kunskaper så dom passar den tuffa, snabbt föränderliga marknaden. Detta kräver mycket av vår verkamhet och vi behöver ta ett riktigt krafttag och gå igenom hela verksamheten. Därmed söker vi medel inom Socialfonden att få stöd att göra en förprojektering.

Syfte

Att öka förmågan att leda och utveckla verksamheten i respektive bolag.
Att företagens anställda kan fortsätta vara attraktiva på arbetsmarknaden genom kompetensutvecklingsinsatser som skapar fortsatt anställningsbarhet och konkurrenskraft. Vi kommer att arbeta hårt för att skapa goda förutsättningar för en attraktiv arbetsmiljö för våra anställda och för nyrekryterade kvinnor och män. Vi vill spegla samhället med ålder, etnicitet, funktionshinder samt kvinnor och män för att varje målgrupp ska vara representerad i vår verksamhet. Vi vill öka andelen anställda med underrepresenterade grupper i verksamheterna.

Målsättning

Att med god etik, säker kvalitet och miljö, samt dynamisk medarbetarutveckling säkerställa koncernen och kundens krav av upplevelser av mervärden i tjänster eller produkten. Genom detta arbetssätt säkerställa långsiktiga kundrelationer vilket även skapar förutsättningar för en god lönsamhet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer att göra en SWOT-analys över våra förutsättningar och problem inom företagen för att kunna skapa en åtgärdsplan som underlättar att anställa personer med funktionshinder.

Vi kommer se över vår arbetsplats och försöka minska ergonomiska hinder som skulle skapa problem för anställda med olika funktionshinder.

Deltagande aktörer

  • Rejlers Ingenjörer AB
  • Rejlers Ingenjörer AB
  • Rejlers Ingenjörer AB

Kommun

  • Borlänge
  • Gävle
  • Karlstad