Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Möta nya utmaningar i samarbete

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSjöviks folkhögskola
KontaktpersonLena Lönnqvist
E-postlena.lonnqvist@folkbildning.net
Telefonnummer0226-67801
Beviljat ESF-stöd300 000 kr
Total projektbudget300 000 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2009-01-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att kartlägga behovet av kompetensutveckling och ansöka om medel för genomförande

Bakgrund

1) Kvalitetshöjning
För Sjöviks folkhögskola finns ett behov av att arbeta kontinuerligt med kvalitetshöjning för att få en utveckling som ständigt möter de nya behov som uppstår. Kontinuerligt behöver man göra omvärldsanalyser, speciellt på utbildnings- och kulturområdet, för att folkhögskolan ska kunna erbjuda det som efterfrågas.
De olika kurserna på denna stora folkhögskola måste också lära sig att hitta fler samarbetspunkter och ett ökat lärande av varandras erfarenheter. Personalen måste också bli mer öppna för förändringar, eftersom vi lever i en föränderlig värld.

2) Kista folkhögskola
Sjöviks folkhögskola har startat en filial i stockholmsförorten Kista. Målet på sikt är att denna filial, Kista folkhögskola, ska bli en självständig folkhögskola med muslimskt huvudmannaskap och därmed bli Sveriges första muslimska folkhögskola.

Det kräver dock ett stort förarbete och det finns stora behov av samordning och kompetens för mentorskap, eftersom Sjöviks folkhögskola vill stödja att en ny ledning och styrelse så småningom kan ta över verksamheten själv.

Såväl den pedagogiska verksamheten som administrationen och ledarskapet kräver ett tätt samarbete för att det ska bli möjligt att nå ett bra resultat. Till behovet av kompetenshöjning hör också Sjöviks folkhögskolas behov av att kunna mer om det islamska kulturmönstret och vad av det som får konsekvenser i folkbildningsverksamheten.

3) Betel folkhögskola
I Bromma har också Sjöviks folkhögskola en filial. Den heter Betel folkhögskola och drivs sedan ett år tillbaka av en självständig förening med eget organisationsnummer. Vi har dock stora behov av att samordna folkbildningens kvalitetsarbete och att söka samarbetsmöjligheter som kan berika båda skolorna.
Exempelvis har båda skolorna musikutbildningar och ett mål är att hitta mer samarbete mellan musikerna för att de ska dra nytta av varandras erfarenheter.

4) Rättviks gymnasium
Det finns två timringsutbildningar i Dalarna. Den ena drivs av Rättviks gymnasium och den andra av Sjöviks folkhögskola. I samtal med branschorganisationen för timring (Föreningen Svenska Timmerhus) och med näringslivsenhetens chef på Länsstyrelsen har funderingar väckts på ett ökat samarbete mellan dessa två utbildningsenheter.

För att få till stånd det skulle ett gemensamt kompetenshöjande arbete behövas, där Rättvik och Sjövik träffas ett antal gånger både vad gäller det pedagogiska arbetet och det administrativa. Kanske man kunde komma till gemensam intagning och vissa gemensamma kurser. De två kurserna kan lära sig av varandra, eftersom de har olika inriktning inom timringshantverket.

Syfte

Projektet syftar till att ge personalen ökad kunskap och bättre samarbetsmetoder gällande
1. Kvalitetshöjning på de egna arbetsområdena och tillvaratagande av de andra arbetsområdenas erfarenheter. Ökad förändringsbenägenhet på den egna skolan.
2. Ett syfte är att kunna skapa ett mycket bra samarbetsklimat mellan Kista folkhögskola och Sjöviks folkhögskola. Sjöviks personal behöver lära mer för att klara mentorskapet mot Kista.
3. När det gäller samarbete med Betel folkhögskola är syftet att finna vilka punkter som kan ge goda effekter för båda verksamheterna.
4. Syftet med att samarbeta med Rättviks timringskurs är att ta tillvara de olika kursernas erfarenheter och betoning på olika arbetsmetoder samt att eventuellt på sikt samordna utbildningarna med gemensam intagning.

Målsättning

1.a) Av Sjöviks anställda bör minst 60 % ha höjt sin kompetens så pass att man under läsåret efter gör en bättre omvärldsanalys och ampassar sin planering efter de aktuella behov som finns i samhället (både lokalt och i Utbildnings-Sverige).
b) Minst tre av kurserna bör ha hittat flera vägar att samarbeta än vad man har i dag.

2. Personalen på Kista (som givetvis också är personal anställd av Sjöviks folkhögskola) består av lärare, administration och lednings-personal varav nio är anställda enbart i Kista (övriga arbetar både i Kista och på Sjövik). Målet är att samtliga dessa nio anställda genom kontakten med Sjövik får tillägna sig en kvalitativ kunskap om folkhögskoleverksamhet som är relevant för vars och ens arbetsområde. Av folkbildningens sju verksamhetsuppdrag ska de behärska minst fyra.

3. a) Målet vad gäller samarbetet med Betel folkhögskola är att man ska hitta arbetsformer och aktiviteter som svarar mot minst fyra av folkbildningens sju verksamhetsuppdrag.
b) Samarbetet mellan de olika utbildningarna ska leda till att minst två gånger under året finns ett gemensamt arbete mellan Sjöviks och Betels personal.

4. Målet för samarbetet med Rättviks gymnasium är att uppnå bättre effekt på undervisningen på båda kurserna samt att på sikt hitta en gemensam antagning av elever och eventuellt också gemensam ansökan om finansiering.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Med utgångspunkt från styrdokumenten och vägledningsdokumenten så kommer projektet att ha ett särskilt fokus på Jämställdhetsintegrering och Utanförskap (tillgänglighet för personer med funktionshinder och diskriminering se Nationella Programmet bil. 4 sid 91). Dessa båda delar kommer att löpa som en röd tråd genom de nio olika stegen. Tydligas framkommer det under Jämställdhets-SWOT-analysen och Utanförskaps-SWOT-analysen under Steg 2 . Dessutom under Steg 9 när vi ”knyter ihop säcken” och via en anpassad version av Balance Scorecard utvecklar ett handlingsprogram som är ett underlag för ansökan om Genomförande. Vi avser att delta i kompetensutveckling avseende dessa områden. Med tanke på projektets inriktning och målgrupper så kommer detta tydligt att framgå under Genomförandefasen men naturligtvis också påverka Förprojekteringen.

Transnationellt samarbete

Transnationell verksamhet har vi för avsikt att utveckla under Genomförandefasen.

Samarbetspartners

 • BETEL FOLKHÖGSKOLA
 • Rättviks Gymnasium/Lärcentrum

Deltagande aktörer

 • BETEL FOLKHÖGSKOLA
 • Rättviks Gymnasium/Lärcentrum

Kommun

 • Arvika
 • Avesta
 • Bollnäs
 • Borlänge
 • Eda
 • Enköping
 • Falun
 • Filipstad
 • Forshaga
 • Gagnef
 • Grums
 • Gävle
 • Hagfors
 • Hammarö
 • Hedemora
 • Hofors
 • Hudiksvall
 • Karlstad
 • Kil
 • Kristinehamn
 • Leksand
 • Ljusdal
 • Ludvika
 • Malung
 • Mora
 • Munkfors
 • Nordanstig
 • Ockelbo
 • Orsa
 • Ovanåker
 • Rättvik
 • Sandviken
 • Smedjebacken
 • Storfors
 • Sunne
 • Säffle
 • Säter
 • Söderhamn
 • Tierp
 • Torsby
 • Vansbro
 • Årjäng
 • Älvdalen
 • Älvkarleby
 • Östhammar