Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Moelven Industrier AB Socialfonden, Norra Mellansverige

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareMoelven Industrier AB
KontaktpersonUlrika Järund
E-postulrika.jarund@moelven.com
Telefonnummer054-53 62 53
Beviljat ESF-stöd297 824 kr
Total projektbudget297 824 kr
Projektperiod2009-02-02 till 2009-07-17
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Vi vill göra en förprojektering där vi kommer att lägga stor tyngd på att skapa goda förutsättningar för en attraktiv arbetsmiljö för våra anställda samt att alla ska känna sig delaktiga i verksamhetens resultat.

Bakgrund

Moelven grundar sin existens på att ge folk goda rum. Företaget levererar byggvaror som är producerade från förnyelsebara råvaror, i huvudsak trä, som passar att göra rum av i ordets vidaste bemärkelse. Företagets produkter hamnar till slut i en byggnad i ett rum. Det kan vara ett kontor, ett hotellrum, ett klassrum i en skola, ett lekrum i en förskola, i en lägenhet eller i ett uterum.

Organisation
Moelvens organisation präglas av en platt, närverksorienterad och decentraliserad ledningsstruktur. Varje enhet är en självständig del i ett större samordnat nätverk. Detta ger verksamheten stabilitet och konkurrenskraft baserad på ett komplett sortiment av varor. Den decentraliserade organisationsstrukturen ökar både effektiviteten och delaktigheten, och reducerar behovet av centrala administrativa resurser. Närheten till marknaden och produktionen hjälper till att skapa resultatansvar, respekt för medarbetare på alla nivåer och öppenhet mot hela organisationen.

Vi vill förbli en god och attraktiv arbetsplats så för att stå rustade inför framtiden och de förändringar som kan förväntas vill vi göra en förprojektering av deltagande verksamheter och dess anställda för att titta på möjligheterna att utvecklas så att verksamheterna kan fortsätta vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Vi vill också skapa goda förutsättningar för en attraktiv arbetsmiljö för våra anställda och nyrekryteringar av kvinnor och män inom yrket.

Syfte

Att företagens anställda kan fortsätta vara attraktiva på arbetsmarknaden genom kompetensutvecklingsinsatser som skapar fortsatt anställningsbarhet och konkurrenskraft och därmed kunna erbjuda moderna tjänster, produkter och tekniker till våra kunder.

Målsättning

Att företagen och dess anställda ska fortsätta vara konkurrenskraftiga på marknaden. Vi siktar på att bibehålla den personalstyrka vi har i dagsläget samt att vi ska ha en attraktiv arbetsplats som är intressant att söka anställning hos vid eventuella nyrekryteringar.
Vi vill spegla samhället med ålder, etnicitet, funktionshinder samt kvinnor och män för att varje målgrupp ska vara representerad i vår verksamhet. Vi vill öka andelen anställda med underrepresenterade grupper i verksamheterna.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer att göra en SWOT-analys över våra förutsättningar och problem inom företagen för att kunna skapa en åtgärdsplan som underlättar att anställa personer med funktionshinder.

Vi kommer se över vår arbetsplats och försöka minska ergonomiska hinder som skulle skapa problem för anställda med olika funktionshinder.

Deltagande aktörer

  • Moelven Component AB
  • Moelven Dalaträd AB
  • Moelven Norsälven AB
  • Moelven Värmlands Trä AB
  • Moleven Wood AB
  • Vänerbränsle AB

Kommun

  • Gagnef
  • Karlstad
  • Kristinehamn
  • Säffle