Logotyp på utskrifter

Mitt i City - nytänkande i centrum

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareMitt i City Karlstad FAB
KontaktpersonHans Eriksson
E-posthans.eriksson@steenstrom.com
Telefonnummer054-29 16 60
Beviljat ESF-stöd287 000 kr
Total projektbudget287 000 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-07-15
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Mitt i City består av ett antal småföretag i samverkan och är alltså inget storföretag. På centrat finns 375 medarbetare i 47 butiker, restauranger och kaféer. Av de 375 arbetar 290 deltid d v s nära fyra av fem. Bland de 290 kvinnorna arbetar mer än fyra av fem deltid. Restaurang- och handelsanställd (bl a av EU) klassificeras som (relativt) lågutbildade. Slutligen vet vi att för många är arbetet i butik/på ett köpcenter deras första efter skolan, många medarbetare är mycket unga. HUI talar i sin senaste prognos om en fortsatt stark utveckling men en lägre tillväxttakt. Vid en vikande konjunktur är det de unga deltidarna, oftast kvinnor, som först får färre timmar och sedan kanske inget jobb alls.
Projektet har som huvudsyfte att motverka en sådan utveckling och i stället åstadkomma raka motsatsen. Ett starkt Mitt i City baserat på kompetent personal som känner samhörighet både med den ”egna butiken” och Mitt i City.
Sådan samhörighet måste arbetas fram. Bl a genom satsning på god arbetsmilö.
I den Europeiska Socialfondens regionala planen för Norra Mellansverige talas om att ”Uppluckringen av könssegregeringen går trögare i Dalarna, Gästrikland och Värmland än i övriga delar av Sverige”. På Mitt i City är mer än hälften av butikerna ”enkönade”. Grovt beskrivet: Kvinnor i klädbutikerna och män i teknikbutikerna.
När köpcentra ökar sin attraktionskraft handlar det ofta om ombyggnad och om att putsa fasaderna. Med detta projekt vill Mitt i City satsa på de inre kvaliteterna genom en rejäl satsning på personalen:
• Säljare (d v s all personal på Mitt i City) som kan och vill mer vad gäller:
• Etik- och miljöfrågor
• Att vara en viktig del av ett upplevelsecentrum inte bara en del av ett köpcentrum
Säljare som oftare:
• Är män
• Är ”kvinnor i teknikbutiker och män i klädbutiker”
• Har deltid när de vill ha det, men fler timmar när lönsamheten i butiken/på centrat så medger
Mitt i City vill förnya genom att:
• Göra en rejäl satsning på den inre miljön
• Skapa en anda av att helheten är värd mer än delarna/butikerna var för sig
I samverkan med Karlstads kommun (ännu inte tillfrågade) vill vi se över möjligheterna att växa tillsammans – förstärka attraktionskraften i de redan tidigare fina centrala delarna av Karlstad. I Samverkan med Svensk Handel och HSR vill vi att frågorna kring företagens ansvar i etik- och miljöfrågor aktualiseras samt att erfarenheter från detta projekt sprids.

Bakgrund

I den europeiska Socialfondens regionala planen för Norra Mellansverige talas om att ”Uppluckringen av känssegregering går trögare i Dalarna, Gästrikland oh Värmland än i övriga delar av Sverige”. Många kvinnor finns i deltidsarbeten. Restaurang- och handelsanställda (bl a av EU) klassificeras som (relativt) lågutbildade. Slutligen vet vi att för många är arbete i butik/på ett köpcenter deras första efter skolan, många medarbetare är mycket unga. Den bilden avviker inte särskilt från den på Mitt i City Karlstad.
Mitt i City består av ett antal småföretagare i samverkan och är alltså inget storföretag. På centrat finns 375 medarbetare i 47 butiker, restauranger och kaféer. (I fortsättningen kallade butiker). Av de 375 arbetar 290 deltid d v s när fyra av fem. Flertalet kvinnor – t om något mer än fyra av fem – arbetar deltid. Mer än hälften av butikerna är ”enkönade”. Grovt beskrivet: Kvinnor i klädbutiker och män i teknikbutikerna.
När köpcentrat ökar sin attraktionskraft handlar det ofta om ombyggnad och om att putsa på fasaderna. Vi menar att detta i sig är innovation. Med detta projekt vill Mitt i City satsa på de inre kvaliteterna genom en rejäl satsning på personalen:
”Deltidsarbetslöshet” – Många trivs bra med deltid, medan andra kämpar hårt för att få ”fler timmar”. Handelns Utredningsinstituts (HUI) senaste prognoser pekar svagt nedåt. Konkurrensen inom handeln hårdnar och den mest sårbara gruppen vid en nedgång i konjunkturen är de deltidsanställda. I Karlstad arbetar mer än var femte person inom handel/kommunikation.
Könssegregation – Mer än hälften av butikerna är enkönade utifrån traditionella könsrolls-mönster. Vi kommer inte få bort deltider (många trivs dessutom med sin deltid) eller radikalt förändra inrotade könsrollsmönster. Men vi tror att de företag som väljer att göra något åt dessa frågor klarar sig bättre på marknaden än de som avstår. Vi tror att marknaden så småningom kommer att reagera mot att man nästan alltid möter flickor i klädbutiker och pojkar när man skall köpa telefon eller ny skrivare.
Säljarrollens förändring: etik, samhällsansvar och upplevelser – Marknadskrafterna har sina goda sidor. Idag frågar kunder inte bara efter färg, form och pris utan också om varan producerats ”schysst”, om miljöpåverkan och om barnarbete. På så vis har säljarrollen fått en ny och viktig funktion – att vägleda kunder mot bättre miljöval. Det förutsätter förstås att medarbetare själva ”kan dessa frågor”. Köpcentra har dessutom blivit upplevelsecentra. Man vill ha trevligt, se folk, träffas och kanske rent av underhållas.
Synergier som en möjlighet – av de 46 butikerna tillhör flertalet kedjor som tillhandhåller utmärkta internutbildningar. Vi vill förstärka de möjligheterna men framför allt vill vi kompletter de företagsinterna insatserna med kompetensutveckling som skapar en vi-anda på Mitt i City. Det finns forskning visar att upplevelsecentra (som Mitt i City blir mer och mer) verkar starkt sysselsättningsskapande på det kringliggande ”lokalsamhället” d v s på centrala Karlstad.
Mitt i City fick i augusti 2007 utmärkelsen Sveriges Bästa Köpcentrum. Man skall inte behöva köra flera mil med bil för att handla, var ett av skälen. Mitt i City vill fortsätta att utvecklas som ett miljömedvetet, ansvarstagande köpcenter som fortsätter att skapa bra förutsättningar för såväl medarbetare på centrat som för människor i Karlstad.

Syfte

Syftet är kunnigare medarbetare inom områden som kanske inte tidigare hanterats systematiskt i de olika säljutbildningar kedjor och butiker arrangerat. Syftet är vidare en översyn av könsrollsproblematiken i butiks och restaurangmiljö. Bakom dessa syften ligger ytterst marknadskrafterna. Butiker liksom andra delar av samhället måste naturligtvis förändras i takt med de frågor som kunden upplever som angelägna. För att Mitt i Citys skall fortsätta att utvecklas som köpcenter vill vi satsa på centrats ”inre kvalitet” d v s på en personal som trivs, kan sina saker och känner samhörighet med sina arbetsförutsättningar och som samverkar inom ramen för ett bra köpcentrum.

Målsättning

Avsikten/mätbara mål:
• Ökad medvetenhet om/kunskap om etik- och miljöfrågorna.
• Ökad medvetenhet om värdet av samverkan butikerna emellan för att åstadkomma resultat i frågor av betydelse för hela Mitt i City – t ex vad som fordras av var och en om centrat skall utvecklas som upplevelsecenter och inte enbart som köpcentrum. Utveckling av inställningen bland all personal att ”här tänker vi i helheter”.
• Fler män i butikerna, jämnare könsfördelning samt färre ”enkönade butiker”.
• Större klarhet i de deltidsarbetande situation – vad dominerar egentligen: deltidsarbetslöshet eller kvinnor som trivs med att deltidsarbeta?
• Fler besökare till Mitt i City och ökande försäljning för butikerna.
• Och om vi lyckas med det senare: fler av de deltidsarbetande som önskar ”fler timmar” får detta (minskad deltidsarbetslöshet).
• Fler arbetstillfällen i det omgivande, centrala Karlstad.
Avsikten/mätbara mål:
• Ökad medvetenhet om/kunskap om etik- och miljöfrågorna.
• Ökad medvetenhet om värdet av samverkan butikerna emellan för att åstadkomma resultat i frågor av betydelse för hela Mitt i City – t ex vad som fordras av var och en om centrat skall utvecklas som upplevelsecenter och inte enbart som köpcentrum. Utveckling av inställningen bland all personal att ”här tänker vi i helheter”.
• Fler män i butikerna, jämnare könsfördelning samt färre ”enkönade butiker”.
• Större klarhet i de deltidsarbetande situation – vad dominerar egentligen: deltidsarbetslöshet eller kvinnor som trivs med att deltidsarbeta?
• Fler besökare till Mitt i City och ökande försäljning för butikerna.
• Och om vi lyckas med det senare: fler av de deltidsarbetande som önskar ”fler timmar” får detta (minskad deltidsarbetslöshet).
• Fler arbetstillfällen i det omgivande, centrala Karlstad.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Inventering av de funktionshinder som ev finns bland centrats medarbetare och därefter – om behov av särskilda insatser fordras – sätta in sådana.

Transnationellt samarbete

I det nationella strukturfondsprogrammet klargörs vad myndigheten avser med transnationellt (sid 55):
”Transnationell verksamhet kan ske i samarbete mellan nationella nätverk som fokuserar på ett specifikt problem eller ämne genom att aktörer inom ett visst avgränsat fält samarbetar med motsvarande aktörer i andra länder, t ex arbetsmarknadens organisationer och aktörer inom den sociala ekonomin. Utbyte av information, gemensamma aktiviteter och policyutveckling kan vara föremål för samarbetet.”
Vi har än så länge ingen ”transnationell verksamhet” i begreppets mening idag, men avser genom samverkan med bl a Svensk Handel sprida våra erfarenheter från projektet. Nyttan ligger i spridning av erfarenhet köpcenter emellan.
Inom ramen för Steen & Ströms verksamhet (fastighetsägaren) planerar vi på sikt samverkan med andra köpcentra inom koncernen.

Deltagande aktörer

 • Affection
 • Akademibokhandeln
 • B.YOUNG
 • BERTONI
 • Bianco
 • Bik Bok
 • BOOMERANG
 • Café Bakfickan & Royal
 • Carlings
 • City Kebab/Kebab House
 • City Street Food
 • Clas Ohlson
 • Dimoda
 • DNA
 • Ekolea
 • Esprit
 • Expert
 • Flash
 • Foot News
 • Games Stores
 • Gina Tricot
 • Guldfynd & I.me. My
 • Hildurs smycken
 • Indiska
 • Intersport
 • Kardemumma
 • Kjell & Co
 • Life Hälsokost
 • Make Up Store
 • Manligt
 • Mique
 • Monki
 • MQ
 • Nya Drakes Blommor Interflora
 • Panduro Hobby
 • Smått & Gott
 • Team Sportia Karlstad
 • Teknikmagasinet
 • Waynes Coffee
 • Via Appia
 • Wok Kitchen
 • Väskshopen

Kommun

 • Arvika
 • Avesta
 • Bollnäs
 • Borlänge
 • Eda
 • Enköping
 • Falun
 • Filipstad
 • Forshaga
 • Gagnef
 • Grums
 • Gävle
 • Hagfors
 • Hammarö
 • Hedemora
 • Hofors
 • Hudiksvall
 • Karlstad
 • Kil
 • Kristinehamn
 • Leksand
 • Ljusdal
 • Ludvika
 • Malung
 • Mora
 • Munkfors
 • Nordanstig
 • Ockelbo
 • Orsa
 • Ovanåker
 • Rättvik
 • Sandviken
 • Smedjebacken
 • Storfors
 • Sunne
 • Säffle
 • Säter
 • Söderhamn
 • Tierp
 • Torsby
 • Vansbro
 • Årjäng
 • Älvdalen
 • Älvkarleby
 • Östhammar