Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kompetensutveckling i Gagnef och Leksand

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareGagnefs Kommun, Utvecklingscentrum
KontaktpersonJohn Ouick
E-postjohn.quick@gagnef.se
Telefonnummer0241-15100
Beviljat ESF-stöd236 764 kr
Total projektbudget236 764 kr
Projektperiod2009-08-01 till 2009-12-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att presentera, diskutera och föra ner konsekvenserna av samhällets/arbetslivets ständiga förändringar till en utvecklingsplan på verksamhets och individnivå.
Projektet vill vidare påvisa den ej jämställda arbetsmarknaden i regionen och diskutera hur den kan förbättras.

Bakgrund

Västvärlden står inför stora utmaningar vad beträffar såväl generationsskifte inom arbetslivet som kompetensutveckling av befintlig arbetskraft.
EU anser att det är viktigt att "se till att vuxna kan utveckla och uppdatera nyckelkompetenser genom hela livet..."
I Sverige har man bl.a. satsat på ett kunskapslyft och nu fokuseras på yrkesutbildningar och yrkesvux.
Problematiken med kompetensförsörjning för arbetslivet framstår alltmera tydligt och i Region Dalarnas Dalastrategi framhåller man att "En första utmaning består i att Dalarnas befolkningsutveckling kommer att ställa nya krav på samhället....Den kompetensbrist som finns i Dalarna redan nu blir allt större. Fler behövs därför i meningsfullt arbete -de arbetslösa behöver få arbete....Arbetskraftens kompetens behöver anpassas till näringslivets och den offentliga sektorns behov, och de arbeten som erbjuds måste göras mera attraktiva".
Den senaste tidens drastiska förändringar av världsmarknadsläget med påföljande varsel har ytterligare betonat vikten av relevant kompetensutveckling.
Projektet avser att analysera behovet av kompetensutveckling inom delar av arbetslivet i Gagnef och Leksand samt att i en kommande ansökan om genomförande tillse att kompetensutvecklingen möjliggörs.

Syfte

Syftet med förprojekteringen är att analysera behovet av övergripande kompetensutveckling hos deltagande företag/offentliga verksamheter samt ner på individnivå och att därefter utarbeta en ansökan om genomförande av kompetensutvecklingen. I analysfasen strävar vi efter att bygga in ett kunnande hos deltagarna om hur man själv analyserar sina kompetensbehov och att öka medvetenheten om behovet av kompetensutveckling.

Målsättning

- Vi eftersträvar deltagande av företag och offentliga verksamheter med olika inriktning för att skapa nya nätverk
- Projektet skall åstadkomma kompetensutvecklingsplaner på företags-/verksamhetsnivå och individnivå
- Samtliga deltagare skall fullfölja förprojekteringen
- Intresset för att utveckla den egna verksamheten/företaget skall öka hos deltagarna
- Analysen av jämställdhetsintegrering skall påvisa vilja, positiv attityd och kunskap
- Samarbetet mellan kommunerna ökar för att därmed säkerställa underlaget för fortsatta analysansökningar
- Nätverk uppstår mellan företag och offentliga verksamheter
- Förprojekteringen mynnar ut i en genomförandeansökan

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Lokalmässigt finns inga hinder om förprojekteringen genomförs i företagens eller kommunens lokaler. Samtliga tänkta lokaler för genomförande i offentlig miljö har tillgång till ramp eller hiss i entre och mellan våningsplan. Vi kan erbjuda hörslinga, datorskärmar med förstoring, hygienutrymmen med extra avlastningsytor. Vidare kan vi anpassa genomförandet av förstudien i tid och rum så att det passar allmänna kommunikationer med tåg eller buss. Materialet kan anpassas till lätt svenska (för deltagare med läs- och skrivsvårigheter) eller inspelning på band. Vi har stor vana att möta funktionshindrade och handledarstöd finns om så erfordras.

Samarbetspartners

  • Högskolan Dalarna Dalacampus Näringsliv

Deltagande aktörer

  • Dala-Floda Värdshus
  • FÖRENINGEN NÄRINGSLIV RÄTTVIK
  • Gagnefs Kommun, Utvecklingscentrum
  • Maxicap

Kommun

  • Gagnef
  • Leksand