Logotyp på utskrifter

Kompetensutveckling VKGF

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareVärmlands Kreditgarantiförenin
KontaktpersonChristina Lundqvist
E-postchristina.lundqvist@kgf.se
Telefonnummer054-215990
Beviljat ESF-stöd299 984 kr
Total projektbudget299 984 kr
Projektperiod2009-05-18 till 2009-11-11
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

VKGF kommer att fungera som paraplyorganisation och vara projektägare för förstudien. En utomstående konsult kommer att anlitas för att leda arbetet. Inom projektet kommer 21 företag inom Värmland samt delar av Örebro län arbeta fram analysen och utbildningsplaner för företagen och dess anställda.

Bakgrund

Omvärlden förändras och företagens villkor ändras ständigt. Detta är extra påtagligt för VKGFs medlemsföretag som ofta är små och i utsatt skede i sin utveckling. I det nuvarande konjunkturläget är detta extra påtagligt. En gemensamnämnare är att man behöver fortbilda sin personal för att stärka företagets konkurrenskraft och att personalen ses som viktiga resurser som man vill satsa på. I glesbygdskommunerna är detta mycket välkommet då t ex antalet högskoleutbildad personal är lägre än i tätorterna.

Svar på förtydligande;
Planen är att varje enskild medarbetare/individ erhåller en individuell utvecklingsplan som är till gagn för såväl personen som företagets utveckling. Många av de anmälda företagen ligger i glesbygd som av tradition har lägre utbildningsnivå. Tack vare projektet kan kompetensnivån höjas, och förutsättningarna att utveckla och behålla sitt arbete ökar.

Syfte

Projektet syftar till att våra medlemmar ska få möjlighet att erhålla en önskad och behövlig kompetensutveckling så att de har ännu bättre möjligheter att utveckla sin verksamhet och att behålla antalet tjänster. Speciella satsningar på de inom företagen som har låg utbildning.

Målsättning

Samtliga anmälda företag(21st) medverkar till en analys och därefter framtagning av en kompetens/utvecklingsplan.
Utbildningen ska säkerställa att företagen har tillgång till kompetent arbetskraft och medverka till att de anställda bibehåller/stärker sin attraktionskraft på arbetsmarknaden.
Kompetens/Utvecklingsplanen som har tagits fram under förprojekteringen ska genomföras i steg 2. ( Genomförandefasen)

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Alla deltagare ska kunna delta i utvecklingsarbetet på lika villkor. Detta innebär att i de fall det behövs så kommer kurslokaler, arbetsmaterial och arbetssätt att anpassas till de behov som krävs för att alla ska kunna deltaga i analysarbetet. Referensmaterial som kommer att användas är HANDISAM.

Deltagande aktörer

 • AB Allson Kyl & Fryslager
 • Adamant Märksystem AB
 • Becare AB
 • Energi Spar AB
 • Energicellen
 • Epsom Sweden AB
 • ES Equipment AB
 • Evas café och delikatesser
 • ISO-panel AB
 • Karlskoga Bilteknik AB
 • KD Solskydd AB
 • kristinehamnslacken Tunga For
 • Kungskvarnen Hotell & Konf
 • Lagerstam & Co AB
 • Magnusson Hyrservice
 • Mattila Fritid AB
 • Metodicum AB
 • Philipsen Lack AB
 • Wermlandsflyg AB
 • Wermlandsflyg AB

Kommun

 • Arvika
 • Eda
 • Filipstad
 • Forshaga
 • Grums
 • Hagfors
 • Hammarö
 • Karlstad
 • Kil
 • Kristinehamn
 • Munkfors
 • Storfors
 • Sunne
 • Säffle
 • Torsby
 • Årjäng