Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kompetenstouren 2

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareHandelskammaren Värmland Service AB
KontaktpersonCamilla Olsson
E-postcamilla@handelskammarenvarmland.se
Telefonnummer054-221499
Beviljat ESF-stöd235 085 kr
Total projektbudget235 085 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2009-01-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Genom projektet Kompetenstouren får företag en möjlighet att kartlägga sina verksamheter och sina kompetens behov. Detta för att öka konkurrenskraften och den ekonomiska tillväxten samt öka omställbarheten hos medarbetarna. Tillvägagångsättet är som följer.

Analysen av deltagande verksamheter genomförs med den så kallade Consensus-metoden, vilken
används inom både den privata och den offentliga sektorn. Metoden fokuserar på såväl arbetsgrupp som på ledning.

Ledningsgruppsanalys
Ledningsgruppen eller personer i beslutande ställning samlas under en halvdag i en väl avskild miljö.
Målet är att arbeta fram ett nuläge/är- läge. Tillsammans modellerar man grafiskt hur verksamheten
fungerar med funktioner, aktiviteter, informationsflöden, hantering etc. Resultatet blir en gemensam
verksamhetsbild där deltagarna är ense om brister och möjligheter.
Utifrån detta nuläge/är-läge är det sedan dags att arbeta fram ett bör-läge. Här utgår deltagarna från
resonemanget vid nuläget/är-läget och börjar fritt hitta nya vägar, funktioner, aktiviteter etc som leder
fram till utveckling av verksamheten.
Det dokumenteras noga vilka aktiviteter deltagarna är ense om att vidta för att nå fastställda verksamhetsmål.
Dessa aktiviteter och åtgärder sammanställs i en verksamhetsutvecklingsplan. Vidare upprättas en genomförandeplan samt en handlingsplan med lista på fem prioriterade punkter.

Arbetsgruppsanalys
I arbetsgruppsanalysen samlas anställda i en arbetsgrupp. Syftet är att hitta samförstånd i den specifika gruppen. Samförstånd i mening att se, förstå och hantera information och arbetsuppgifter på ett gemensamt, effektivt och rationellt sätt. Här uppdagas också eventuella problem och kompetensbrister som bör åtgärdas.
Precis som i övriga analyser är arbetet uppbyggt efter att först kartlägga ett nuläge/är-läge, där
den gemensamma funktionen tydligt kartläggs gällande informationsflöden, aktiviteter, beroenden,
roller och ansvar. Därefter övergår man till att definiera ett gemensamt bör-läge. Det samlade arbetet
utmynnar i en kompetensutvecklingsplan och en möjlig genomförandeplan, innehållande lista på fem
prioriterade punkter.Bakgrund

A: Förprojektering:

Privata och offentliga verksamheter står inför en framtida strukturförändring. Många överväger att flytta hela eller delar av sin verksamhet till låglöneländer. Flera står inför generationsskiften. De offentliga verksamheterna tappar skatteintäkter genom en osäker/konkurrensutsatt arbetsmarknad tillika med risken för ökad arbetslöshet med svårare omställbarhet som resultat. Företag söker en ökad möjlighet till innovation där nyskapande är en förutsättning.

Att skapa hållbar utveckling och ökad tillväxt i hela Värmland dvs regionalt/lokalt förutsätter att man således höjer kompetensnivån, ökar insikten för jämställdhet samt skapar tillgänglighet för personer med funktionshinder i verksamheterna. Ökad konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt kräver rätt kompetens och strategiska mål. Detta gäller inte enbart på ledningsnivå utan omfattar även anställda.

Genom projektet får företagen en möjlighet att kartlägga sina verksamheters kompetensbehov. Genom använd metodik kartläggs arbetsplatsens behov utifrån befintlig kompetens och kompetenskrav. Flödet i organisationen ses över samtidigt som man skapar en delaktighet bland företagets anställda då dessa själva är engagerade i kartläggningen. Genom detta tillvaratar man på den befintliga kompetens som finns. Medarbetarna får en möjlighet att lära nytt och lära om och står genom detta bättre rustade för förändringar i arbetslivet.

Syfte

Att öka omställbarheten bland de anställda i de medverkande företagen genom att aktivt medverka till kompetenshöjande aktiviteter så att de anställdafår lära nytt och lära om.

Syftet är också att bidra till utvecklingen av de medverkande företagen så att dessa får en ökad konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt.

Målsättning

Att öka omställbarheten bland de anställda i medverkande företag.
Att värmländska verksamheter ska få ökad konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt genom strategisk kompetenshöjning.

Mätbara projektmål
- Antal identifierade kompetensbehov per företag
- Antal identifierade förändringsbehov per företag
- Deltagandet i processen per företag
- Minska sjukskrivningarna genom delaktighet
- Antal nya innovationer från anställda
- Ökat antal arbetstillfällen
- Ökad omsättning

Förväntad effekt:
- Ökad trivsel
- Delaktighet i verksamheten
- Ökad förståelse för förändringsprocesser
- Samsyn på verksamheten
- Styrkor och svagheter i organisationen påvisas
- Ökad tillväxt genom att medarbetarnas kapacitet tas tillvara vid utveckling av verksamhet och arbetsorganisation.

Företagsledningarna får genom förprojektering tydliggjort positiva effekter och mervärden såsom
- Gemensam status dvs beskrivning av ÄR-läget för verksamheten
- Samsyn på verksamheten
- Genomlysning av verksamheten
- Ökad anpassningsförmåga och lättare planering.
- Gemensamt sätt att strukturera informationen
- Gemensamt sätt att beskriva aktivitetsbehovet
- Skapa tillväxt och flera arbetstillfällen
- Framtidsplan/anpassningsbarhet

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer att verka i respektive deltagande aktörs lokaler och miljö för att säkerställa att dessa ska vara tillgängliga för personer med eventuella funktionshinder. Särskilt viktigt blir detta då ett av de företag som deltar i Kompetenstouren 1 är Left is Right - ett konsultföretag där samtliga konsulter har Aspergers syndrom. Företaget har själva en anpassad arbetsmiljö där konsulterna har sitt eget kontor där de inte behöver anstränga sig för att fungera i den sociala miljön. De utför också alla sina uppdrag på sitt kontor.

Tekniska hjälpmedel för att skapa möjlighet till deltagande kommer att användas för att säkerställa den kommunikativa tillgängligheten. Information om projektet upprättas i olika sorters media för att skapa spridning och möjligheter för personer med funktionshinder att delta, skapa sig en insikt och förståelse för projektet. Vid gemensamma aktiviteter för aktörerna som sker utanför aktörernas egen verksamhetsmiljö kommer tillgängligheten för funktionshindrade personer säkerställas.

Transnationellt samarbete

Projektet innehåller ingen transnationell verksamhet.

Deltagande aktörer

 • MASKINAKTIEBOLAGET VÄRM-DAL
 • SCALATEATERN EKONOMISK FÖRENING
 • SÅIFA Värmland
 • Wafab Bil AB
 • VÄRMLANDS FOLKBLAD DRIFT AB

Kommun

 • Arvika
 • Avesta
 • Bollnäs
 • Borlänge
 • Eda
 • Enköping
 • Falun
 • Filipstad
 • Forshaga
 • Gagnef
 • Grums
 • Gävle
 • Hagfors
 • Hammarö
 • Hedemora
 • Hofors
 • Hudiksvall
 • Karlstad
 • Kil
 • Kristinehamn
 • Leksand
 • Ljusdal
 • Ludvika
 • Malung
 • Mora
 • Munkfors
 • Nordanstig
 • Ockelbo
 • Orsa
 • Ovanåker
 • Rättvik
 • Sandviken
 • Smedjebacken
 • Storfors
 • Sunne
 • Säffle
 • Säter
 • Söderhamn
 • Tierp
 • Torsby
 • Vansbro
 • Årjäng
 • Älvdalen
 • Älvkarleby
 • Östhammar