Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kompetensarenan 1

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFolkuniversitetet Dalarna
KontaktpersonÅsa Björkman
E-postasa.bjorkman@folkuniversitetet.se
Telefonnummer023-661 5456
Beviljat ESF-stöd298 401 kr
Total projektbudget298 401 kr
Projektperiod2009-02-01 till 2009-07-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet möjliggör kompetensanalys tvärsektionellt för företag av olika storlek. Projektmodellen skapar spinnoff-effekter för att utveckla ett relevant program för kompetensutveckling som motverkar företagens kompetensgap och problem med generationsväxling.

Bakgrund

I vår roll som utbildare möter vi företag som i vardagen upplever det kompetensgap som finns i regionen tillsammans med generationsväxlingsproblem. Detta gäller tvärgående i organisationerna. Företagen är medvetna om problematiken, men brist på möjligheter att rekrytera och tidsbrist gör att man tar itu med problemen först när de blivit akuta.

Syfte

Folkuniversitetet har ett nära samarbete med Ringsby och Partners, som framgångsrikt coachar företag. Genom att kartlägga företagen och synliggöra kompetensgapet i regionen vill vi bidra till att inspirera medarbetare att medverka i att ta ansvar i frågan, men också att ta till vara på kompetens som riskerar att försvinna genom generationsväxlingsproblematiken, både från de som går i pension och de som ska ta över.

Målsättning

Mål är att :
- Kartlägga befintlig kompetens i företagen, vilket leder till konkreta kompetensutvecklingsplaner på företags- respektive individnivå.
- Kartlägga kompetens som riskerar att försvinna med åldersavgångar, vilket i sin tur ska öka engagemanget för att klara generationsväxling inom den egna organisationen.
- Synliggöra kompetensgapet i företagen.
- Föreslå individuella utvecklingsplaner, vilket mynnar ut i en ansökan om faktiskt genomförande.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

För att säkerställa att personer med funktionshinder kan delta i processen på lika villkor, kommer projektledaren inför varje möte, workshop etc att kontakta företaget med syfte att säkerställa att effektiva hjälpmedel finns att tillgå.

Deltagande aktörer

  • Net IT Internet Sol

Kommun

  • Falun
  • Leksand