Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Fåmansföretag Förprojektering 2

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareForshaga FöretagsCentrum
KontaktpersonJohnny Grundahl
E-postjohnny@foretagscentrum.org
Telefonnummer054-873980
Beviljat ESF-stöd166 294 kr
Total projektbudget166 294 kr
Projektperiod2009-09-07 till 2010-03-07
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Forshaga FöretagsCentrum Ek. Förening kommer som projektägare att genomföra förstudien tillsammans med samverkansparter och utomstående konsult.
Inom projektet kommer 22 fåmansföretag arbeta fram analys och utbildningsplaner för det egna företaget och dess anställda.

Bakgrund

Att Sverige är i recession och förmodligen, enligt ekonomisk expertis, kommer Sverige att befinna sig i recession under större delen av 2009. Detta är vår utgångsanalys och vi bedömer att i detta makroekonomiska tillstånd kommer varsel och uppsägningar flitigt att rapporteras i massmedia. Att fåmansföretag kommer att drabbas i mycket stor utsträckning kommer förmodligen att passera media förhållandevis obemärkt.
FFC Ek Förening med bistånd av Nyföretagar Centrum har under många år varit Arbetsförmedlingen behjälplig vid beredning och rådgivning till de kunder som har haft starta eget idéer. Av detta följer att kunskapen om förutsättningarna att driva affärsverksamhet är mycket stor speciellt i Karlstadsregionen hos FFC och NFC. Efterhand som recessionen fördjupas kommer förmodligen utvecklingsbehovet att tillta i de drabbade företagen. Vi bedömer med rådande ekonomiska klimat kommer en strukturomvandling att ske med framförallt ökad grad av globalisering och hårdare reglering av finansmarknaden på makronivå.
Andelen högutbildade i vår region är lägre än riksgenomsnittet och företagen upplever generellt vid nyrekrytering att det är brist på medarbetare med lämplig kompetensbakgrund detta medför att företagen har en konkurrensnackdel. Kompetensförsörjningen i vår region har förbättras genom ett antal operatörer som tex vuxenutbildningen, Karlstads Universitet och en mängd utbildningsföretag numera har ett förnämligt utbildningsutbud.

Svar förtydligande 090331
I omställningsperspektivet för fåmansföretag är företagets och den enskildes behov att anse som mycket närliggande. De som är sysselsatta inom fåmansföretag är ägare och anställda och samtliga sysselsattas omställningsperspektiv bedöms.
Angivet genomförandesätt är väl beprövat och effektivt sätt att kartlägga hela verksamhetens (företag och enskild) omställningsbehov. Den enskildes omställningsbehov kommer sedan att vara ett underlag för genomförandefasen.

Syfte

Vi vill i projektet analysera fåmansföretagens omställningsbehov som krävs för att kunna möta framtidens globala konkurrens. Dvs. vad har dessa företag för kompetens och förändringsbehov som framtidens nya teknik och miljöförbättringar kräver.

Målsättning

Inom projektet skall de ingående företagen få sin verksamhet ordentligt genomlyst och man ska med dessa underlag ta fram utbildningsplaner för företagen och samtliga medarbetare och även för ev. framtida nyanställda. Utbildningen ska säkerställa att företagen och medarbetarna stärker sin konkurrenskraft i framtiden på sin marknad.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Deltagande företag bedöms ha liten kunskap om tillgänglighetsarbetet varför denna punkt kommer att lyftas in i SWOT-analysen för att på så sätt få tillgänglighetsarbetet att bli en naturlig del i verksamhetens kundperspektiv.
Här kommer information och eventuellt vägledningsmaterial att hämtas från Handisam.
När det gäller projektägarens val av möteslokal och konferensanläggning har vi för avsikt att använda oss av Forshaga Lärcenter och Frykenstrands konferensanläggning som uppfyller de krav vi har för de eventuella deltagare som har någon form av funktionsnedsättning.
De s.k. fyra integrerade delarna har beaktas vid bedömning av lokal och konferensanläggning
- fysisk tillgänglighet
- tillgänglig verksamhet
- kommunikativ tillgänglighet
- informativ tillgänglighet

Samarbetspartners

 • MEDIC i Karlstad HB
 • NYFÖRETAGARCENTRUM HAMMARÖ

Deltagande aktörer

 • VMK VÄRMLANDS MASSAGE & KOMPL
 • Accurato Media
 • ALLROUND-SALONGEN HUD OCH HÅR
 • Captain Kiwi
 • Din Energi&Miljö Sverige AB
 • Dömle Golf AB
 • Forss Smide AB
 • Fotsalongen i Kil
 • Glasjouren i Forshaga AB
 • Gribäck Business Control AB
 • Mad Art Konsult&Produktion AB
 • Muskelpress
 • nolgard.se
 • PalleMedia i Centrum Forshaga
 • Petersens Tapetserarverkstad A
 • Sten Myreback Maskin AB
 • ULLIBRUK

Kommun

 • Forshaga
 • Hammarö
 • Karlstad
 • Kil