Logotyp på utskrifter

KUNSKAP Nära Dej FÖRSTUDIE M.Norrland

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareMenigo Foodservice AB Affärsområde servicehandel
KontaktpersonStefan Danasten
E-poststefan.danasten@menigo.se
Telefonnummer08-722 12 14
Beviljat ESF-stöd277 000 kr
Total projektbudget277 000 kr
Projektperiod2008-12-01 till 2009-03-27
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet avser en förstudie som skall säkerställa en omställning av deltagare så att de inte riskerar en arbetslöshet.
Målgruppen är lågt utbildad och består av företag med utländsk bakgrund. Förstudien ses som ett mycket viktigt verktyg i att motverka utanförskap för denna målgrupp.

Bakgrund

PROJEKTET:
Ansökan om förstudie omfattar företag bestående av små servicebutiker. Butikerna är verksamma inom kedjan Menigo. Menigos koncept är utvecklat som en friare typ av kedjeverksamhet där de deltagande butikerna tar del av gemensamma avtal gällande varor och tjänster som Menigo har upphandlat.

Menigos koncept är begränsat vilket innebär att de fria handlarna ansvarar själva för största delen av sitt sortiment i butiken.

PROBLEMBESKRIVNING:
Servicehandlarmarknaden med små butiker har svårt för att skapa lönsamhet i sina företag. I butikerna finns ett stort antal medarbetare med låg och mycket låg utbildningsnivå. Företagen befinner sig i en så kallad bransch i omställning där stormarknader såsom ICA MAXI, Kvantum och COOP pressar priserna genom större volyminköp och därigenom lägre personalakostnader per omsättning.

Företagen har en stor andel personer med utländsk bakgrund.

Företagen kan ej skapa hållbar utveckling i sin verksamhet på grund av låg lönsamhet vilket ofta medför ohållbar arbetssituation för ägare och anställda genom långa arbetsdagar sju dagar i veckan. Detta leder till att företagen slutar existera på lokala orter och den lokala befolkningen tvingas resa längre bort för att komplettera sina inköp vilket annars sker hos den lokala handlaren. Vi har idag en problembild som påverkar den mindre bygden till det negativa och som leder till att folk friställs från sina arbeten och företag.

BEHOV AV FÖRSTUDIE:
I vår förstudie vill vi identifiera och analysera fram rätt kompetensutvecklingsplan för samtliga sysselsatta män och kvinnor, ägare och anställda i projektet. Detta för att motverka att arbetsplatser läggs ner och arbetslöshet uppstår.
Denna förstudie måste ske i takt med arbetslivets krav och samtliga deltagare måste få ny kunskap som bidrar till tillväxt och framförallt kan bidra att nuvarande sysselsättning bibehålls.

Projektet kommer också att fokusera på strategisk påverkan och att främja och stärka samverkan mellan deltagande företag för att på så vis bibehålla kunskapen som tillförskaffas i projektet på regional basis. Det är viktigt att påbörja införa en kultur som präglas av kontinuerligt och långsiktigt, hållbart lärande för deltagande företag.

SYFTE:
Hitta åtgärder genom en förstudie för att skapa tillväxt och motverka utanförskap.

Syfte

Syftet med projektet är att motverka det akuta utanförskap som dessa företag står inför. Denna bransch är dessutom en bransch i så kallat omställnig där man måste hitta nya varor och nya tjänster, nytt arbetssätt och nya arbetsmetoder för att bibehålla nuvarande företag och ha möjlighet att skapa tillväxt.

Avsikten med projektet är att ge dessa företagare och anställda en möjlighet till adekvat kompetensutveckling utefter genomförd förstudie vilken de saknar och aldrig kan eller kommer att genomföra på egen hand.

Målsättning

KVANTIFIERADE MÅL:
1 - Samtliga sysselsatta inom ramen för detta projekt skall aktivt deltaga i förstudien och arbetet skall leda till en individuell kompetensutvecklingplan.
Mål - 100% deltagande.
2 - Samtliga deltagare skall få en ökad kunskap om hur diskriminering kan motverkas och lika behandling. främjas.
Mål - 100% deltagande.
3 - Samtliga deltagare skall öka sin kunskap om jämställdhet och hur långtidssjukskrivningar påverkar företaget.
Mål - 100% deltagande.

TILLVÄXTMÅL:
1 - Bibehålla nuvarande antal företag i sysselsättning.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer att öka kunskapen för samtliga deltagare inom området tillgänglighet genom att tillföra kunskap i ämnet under förstudien. I förstudien kommer extern samarbetspartner att deltaga med spetskompetens inom området.

Projektet kommer att arbeta fram en handlingsplan under förstudien som beaktar den fysiska tillgängligheten i varje företag.

Projektet som omfattar många företag kommer att belysa funktionshinder utifrån ett marknadsperspektiv dvs:
1 - Hur kan du som företagare tillvarata kunder med funktionshinder och deras ev. behov?
2 - Hur kan din arbetsplats fungera för fler?
3 - Hur kan du anställa personer med funktionshinder?

Deltagande aktörer

 • Affärn i Borgvattnet
 • ERÅ AB / Nära Dej Årebjörnen
 • Nära Dej Gottne Livs
 • Nära Dej Kallsedet Lanthandel
 • Nära Dej Kluks Bua
 • Nära Dej Lillhärdals Livs
 • Nära Dej Linsell
 • Nära Dej Ljustorps Livs
 • Nära Dej Orrviksbua
 • Nära Dej Ramundberget Bua
 • Nära Dej Träffpunkten
 • Nära Dej Valsjöbua
 • Nära Dej Vemhå-Träffen
 • Time Åre Holiday Club
 • Time Östersund

Kommun

 • Bergs
 • Bräcke
 • Härjedalen
 • Härnösand
 • Kramfors
 • Krokom
 • Ragunda
 • Sollefteå
 • Strömsund
 • Sundsvall
 • Timrå
 • Ånge
 • Åre
 • Örnsköldsvik
 • Östersund