Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

EIOs Regionala Socialfondsprojekt

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareEIO Medlemsservice AB
KontaktpersonUlf Pettersson
E-postulf.pettersson@eio.se
Telefonnummer013-25 30 40
Beviljat ESF-stöd157 403 kr
Total projektbudget157 403 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-10-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

För att stå rustade inför framtiden och de förändringar som kan förväntas vill vi göra en förprojektering av deltagande verksamheter och dess anställda för att titta på möjligheterna att utvecklas så att verksamheterna kan fortsätta vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Då det råder brist på personer med kompetens/utbildning inom elyrket så kommer vi att lägga stor tyngd på att skapa goda förutsättningar för en attraktiv arbetsmiljö för nyrekrytering av nyutbildade kvinnor och män inom yrket.

Bakgrund

Presentation av EIO för ansökan till regionala samlingsprojekt inom albranschen.

Elektriska Installationsorganisationen EIO är en opolitisk och oberoende bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag. Vi har 2.500 medlemsföretag med sammanlagt 23.000 anställda som omsätter 23 miljarder kronor.

85 procent av el teknik branschens företag är medlemmar i EIO. 95 procent av dessa företag har färre än 25 anställda. Våra medlemmar jobbar inom hela näringslivet, till exempel med industri, byggverksamhet och svagström. Konsumentmarknaden är ett annat intresseområde.
Bravida, YIT, NEA-Gruppen, Midroc Electro och Securitas Larm är några av de största medlemsföretagen. Eios huvudkontor finns i Stockholm. Vi har dessutom elva distriktskontor - uppdelade i fyra regioner - på tio orter runt om i Sverige.

Anledningen till att EIO som projektägare söker medel till regionala samlingsprojekt för hela branschen är att:
Elinstallationsbranschen har genomgått en omfattande omvandling och utveckling, men branschen står också inför stora förändringar i framtiden. Snabb teknikutveckling pågår, nya delbranscher tillkommer bl.a. inom larm, säkerhet och data och nya inköps- och produktionsprocesser i byggbranschen utvecklas ständigt. Dessutom kommer utvecklingen inom EU i allthögre grad att ställa nya krav på branschen i framtiden.

För att stå rustade inför framtiden och de förändringar som kan förväntas vill vi göra en förprojektering av deltagande verksamheter och dess anställda för att titta på möjligheterna att utvecklas så att verksamheten kan forsätta vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Då det råder brist på personer med kompetens/utbildning inom elyrket så kommer vi att lägga stor tyngd på att skapa goda förutsättningar för en attraktiv arbetsmiljö för nyrekryteringar av nyutbildade kvinnor och män inom yrket.

Syfte

Att företagets anställda kan forstätta vara attraktiva på arbetsmarknaden genom kompetensutvecklingsinsatser som skapar fortsatt anställningsbarhet och konkurrenskraft och därmed kunna erbjuda moderna tjänster, produkter och tekniker till våra kunder.

Målsättning

Att företaget/företagen och dess anställda ska fortsätta vara konkurrenskraftiga på marknaden. Vi siktar på att bibehålla den personalstyrka vi har i dagsläget samt att vi ska ha en attraktiv arbetsplats som är intressant för nyutbildade att söka anställning hos vid eventuella nyrekryteringar. Vi kommer att följa upp utvecklingssamtalen och särskilt rikta in oss på att motverka den ohälsa som finns inom verksamheten och därmed skapa en attraktivare arbetsplats och en mer lönsam verksamhet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Inom elbranschen är risken för buller- och förslitningsskador högre än i många andra branscher. Vi kommer att arbeta med förebyggande åtgärder för att förhindra att dessa skador/funktionshinder ska uppstå.

Vi kommer även göra en SWOT-analys över våra förutsättningar och problem inom verksamheten för att kunna skapa en åtgärdsplan som underlättar att anställda personer med funktionshinder.

Vi kommer även se över vår arbetsplats och försöka minska ergonomiska hinder som skulle skapa problem för anställda med olika funktionshinder.

Deltagande aktörer

 • Sefa Elteknik
 • Skanska Electro AB

Kommun

 • Bergs
 • Bräcke
 • Härjedalen
 • Härnösand
 • Kramfors
 • Krokom
 • Ragunda
 • Sollefteå
 • Strömsund
 • Sundsvall
 • Timrå
 • Ånge
 • Åre
 • Örnsköldsvik
 • Östersund