Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Birsta City - ett lärande köpcentrum

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareBirsta City
KontaktpersonAnna-Lena Wessén
E-postannalena.wessen@ikano.se
Telefonnummer060-52 53 78
Beviljat ESF-stöd699 910 kr
Total projektbudget699 910 kr
Projektperiod2008-11-11 till 2009-05-08
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Många köpcentra satsar på vackra yttre miljöer i hårdnande konkurrens. Vi satsar på den inre. På sikt väljer kunder marknadsplatser där omtanke om miljö o medarbetare ingår i företagskultur. Ett sätt att göra fler och bättre o affärer o för lågutbildade deltidsarbetande kvinnor att säkra jobben.

Bakgrund

Vid Birsta City arbetar 547 kvinnor i ett åttiotal butiker. Flest anställda finns i ett Café med 37 medarbetare. Vanligtvis är det mellan 4 till 8 medarbetare i butikerna. Vi har alltså att göra med småföretag även om många ingår i så kallade kedjor. Alla butiker har eget resultatansvar. Mer än 80% av medarbetarna är kvinnor och av de totalt 75 medarbetarna på Centrat arbetar mer än 75% deltid. Det är i stort sett bara butikscheferna som har heltidsjobb. Några arbetar deltid för att de vill, många ofrivilligt för att vi konsumenter inte handlar lika mycket på morgonen som senare på dagen och mer i slutet av veckan.
Fler och fler köpcentra byggs och det finns klara tecken på överetablering vilket i princip betyder att några får vika ner sig i en hårdnande konkurrens.
Det finns dessutom tydliga tecken på en avmattning av konjunkturen De som då står först i tur för får färre timmar är kvinnor inom handeln. De som den regionala planen beskriver som lågutbildade och därmed i behov av stöd för att klara omställning till andra jobb eller kanske en återgång till studier.
EUprojektet vid Birsta City vill gardera sig mot en sådan utveckling. Vi ser framför oss en satsning på den inre miljön. Vi tror att konsumenter som tänker modernt och ansvarsfullt kräver detsamma av de handelsplatser man väljer.
Könsrollerna. Vi tror att marknaden på sikt kommer att välja bort köpcentra som står för en otidsenlig könsrollsfördelning där ett par tecken är att det finns så oproportionerligt antal kvinnliga säljare på ett köpcentrum och att hälften av butikerna är enkönade dvs antingen bara män som säljer eller enbart kvinnor. Kvinnor som säljer kläder och män teknik.
Ansvarfrågorna.Vi tror också att marknaden på sikt kommer att välja bort köpcentra där säljarna inte på ett förtroendeingivande sätt kan svara på frågor om varifrån en vara kommer eller hur produktionsförhållandena är där. Ansvarfrågorna är för oss inte skilda från de kommersiella. Vill man överleva på en marknad fordras att man svarar mot kundernas krav.
Upplevelsecentrum och turism. Alltfler gör besöket vid ett köpcentrum till en upplevelse för hela familjen. Därför är en vänlig, serviceorienterad och gärna enhetlig linje bra på ett köpcentrum med så många olika butiker. Framtidens säljare skall inte bara vara kunniga, fler män, mer insatta i ansvarfrågorna utan också bidra till att kunderna trivs och värdesätter besöket lika mycket som eventuella inköp.
Synergier. Sådana satsningar dvs på könsrollsproblematiken och ansvarfrågorna fordrar samordning butiker emellan och där uppkommer ett problem vid alla köpcentra. Butikerna är formellt hyresgäster som kan rekrytera och agera självständigt. Här finns en inbyggd problematik som bygger på att butiker på ett köpcentrum ensidigt värderar sina butikschefer utifrån butikens resultat och betraktar deltagande i gemensamma satsningar som tecken på att butikschefen är undersysselsatt. Vi vill med projektet skapa synergier och få butikschefer och medarbetare att skapa mer värde tillammans än de skulle kunnat göra var för sig.
Vi tänker rädda jobben genom att expandera och genom en ordentlig satsning på medarbetare samt genom att skapa en helhet av Birsta City. Vi vill bryta mönster genom att samverka inom ramarna för en hårdnande konkurrens. På så vis kommer vi att kunna göra fler och bättre affärer vid Birsta City och på så vis säkra arbetstillfällen och arbetsmiljö.

Syfte

Syftet är kunnigare medarbetare inom områden som kanske tidigare inte hanterats systematiskt i de olika säljutbildningar kedjor och butiker arrangerat. Vi tror att dessa utbildningar kanske något ensidigt fokuserat på säljträning och produktkunskap. Vi vill vidga perspektiven till etik och globaliseringsfrågor, könsroller, samverkan butiker emellan samt anställningstrygghet och deltidsfrågor. Bakom behovet att vidga perspektiven ligger ytterst marknadskrafterna. Butiker liksom andra delar av samhället måste naturligtvis förändras i takt med de frågor som kunder upplever som angelägna.
Syftet är också att ta tillvara outnyttjade synergimöjligheter i ett köpcenter. Det är t ex motsägelsefullt att butikschefer bedöms enbart utifrån resultat i sin butik, trots att deras huvudmän genom lokaliseringen av butiken markerar att de tror på tankarna bakom ett köpcentrum: dvs att konceptet bygger på samverkan.
Syftet är också att projektet skall stärka lokalsamhället. Ett stort köpcentrum tenderar att dra långväga kunder och bli något av ett upplevelsecentrum. Detta kan sannolikt gynna lokalsamhället inklusive staden Sundsvall och det finns forskning som pekar på upplevelsecentra är starkt sysselsättningsskapande i närområdet .

Målsättning

Några av de mätbara målen kan vara
Ökad medvetenhet om och kunskap om etik och miljöfrågorna bland alla medarbetare
Ökad medvetenhet om värdet av samverkan butiker emellan för att åstadkomma resultat i frågor av betydelse för hela Birsta City till exempel på vad som fordras av var och en om centrat skall utvecklas som upplevelsecenter och inte enbart som köpcentrum. Utveckling av inställningen bland all personal att här tänker vi i helheter.
På sikt fler män i butikerna, jämnare könsfördelning samt färre enkönade butiker.
Större klarhet i de deltidsarbetandes situation och vad dominerar egentligen? Är det deltidsarbetslöshet eller kvinnor som trivs med att deltidsarbeta ?
Fler besökare till Birsta City och ökande försäljning för butikerna.
Och om vi lyckas med det senare: fler av de deltidsarbetande som önskar fler timmar får detta. Dvs minskad deltidsarbetslöshet
Fler arbetstillfällen i närområdet dvs att det som sker på Birsta City ger sysselsättningsmässiga ringar på vattnet effekter

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi avser att samarbeta med DHR och med Svensk handels Meta Troell i dessa frågor. Även om nybyggda köpcentrum som Birsta City in i minsta detalj planerats för att alla människors skall kunna ta del av alla aktiviteter och möjligheter så finns skäl att kontinuerligt använda sig av de funktionshindrades syn på miljön. Hur kan de med nedsatt hörsel ta del av erbjudanden och meddelanden i allmänhet på centrat? Bara för att ta ett exempel. Den fysiska miljön har noga utformats men det som kan behöva ses över ytterligare är de funktionshindrades upplevelse av att kunna ta del av ett köpcenters möjligheter på lika villkor mentalt.
Klarar personalen av att bemöta människor med funktionshinder eller som på andra sätt avviker från standardkunden?

Vi har diskuterat att genomföra en sinnenas dag då kunder och för den delen personal får möjlighet att uppleva vad det betyder att sakna ett av sinnena. Likande events finns att pröva på i Universeum i Göteborg och i Exprimentariet i Köpenhamn. Vi vill skapa eftertanke och större förståelse för funktionshinder bland Birsta Citys många medarbetare och kunder.

Deltagande aktörer

 • Akademibokhandeln
 • Albrekts Guld
 • Apoteket Shop-Birsta City
 • Bianco
 • Bianco (Good Brand AB)- Bista City
 • Boomerang
 • Branders Ur och Guld
 • BRL
 • Brothers & Sisters
 • Buketten
 • Café Charm 1
 • Café Charm 2
 • Carlings
 • Change
 • Conferera AB
 • Cubus
 • Cyberia
 • Designtorget
 • Din Sko & Ecco
 • DNA
 • Drakenglass
 • Dressmann
 • Dressmann XL
 • Duka Home
 • Esprit-Birsta City
 • Eurosko
 • Exit
 • Fanny
 • Fjällfiske.se-Birsta City
 • Flash
 • Gallerix
 • Gant och Peak
 • Gina Tricot
 • Glitter
 • Guldfynd
 • Hemtex
 • HM
 • Ikano Fastighet AB
 • Indiska
 • Intersport
 • Jack & Jones- Birsta City
 • JC
 • Joy
 • Kappahl
 • Kharma
 • Kicks
 • Kjell & Co
 • Lagerhaus
 • Lekplaneten
 • Life Ikanohuset
 • Lindex
 • Living-Birsta City
 • McDonalds-Birsta City
 • Monki
 • MQ
 • Newhouse
 • Only & Vero Moda (Whörman AB)- Birsta City
 • Panduro Hobby- Birsta City
 • Pashion
 • Polarn & Pyret
 • Pressbyrån
 • Resesäljarna
 • Rocks
 • Scorett
 • Six- Birsta City
 • Synoptik
 • T12 (Robin Brander AB)- Birsta City
 • Teknikmagasinet
 • Telenor
 • Telia
 • The Body Shop
 • Trudes Frisörer
 • Twilfit
 • Ur & Penn- Birsta City
 • Wayne's Coffee House
 • Wedins Accent
 • VILA-Birsta City
 • Village
 • Väskan- Birsta City
 • Zizzi
 • Åhléns
 • Överskottsbolaget

Kommun

 • Sundsvall
 • Timrå
 • Ånge