Logotyp på utskrifter

Mellersta Norrland

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Flyktingkrisen 2015 har medfört stora utmaningar för Sundsvalls kommun. Medarbetarna möter nya människor med annorlunda kulturell bakgrund i sitt...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Bakgrund
  Sundsvalls kommun står, likt många andra kommuner, inför stora utmaningar med att få personer att påbörja eller återgå i studier. För...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet ”Hela Vägen” drivs på initiativ av näringslivets aktörer och har för avsikt att förstärka etableringen på arbetsmarknaden bland de individer...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projekt hållbart arbetsliv fokuserar på att främja hälsa och förebygga ohälsa i Sundsvalls kommunkoncern genom kompetensutveckling och omfattar både...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Mot bakgrund av de demografiska utmaningarna Mellersta Norrland står inför och de höga sjuktalen i Sundsvalls kommun, är målet att Sundsvalls kommun...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Ragunda kommun står de kommande åren inför stora pensionsavgångar. Detta i kombination med en väldigt segregerad arbetsmarknad och låg...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Jämtlands län har landets högsta sjukpenningtal. Båda könen har höga och ökande sjukpenningtal men talen är särskilt höga för kvinnor som ligger drygt...