Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Yrke, kvalifikation, rörlighet

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
ESF-nationellt
Utlysning
2015/00390
Projektägare
Ratio - näringslivets forskningsinstitut
Projektnummer
2015/00522
Planerat antal deltagare
4
Projektperiod
2015-10-01-2016-05-31
Total projektbudget
1 950 468 kr
Beviljat ESF-stöd
1 461 204 kr
Kontaktperson
Nils Karlson
E-post
nils.karlson@ratio.se

Sammanfattning

Projektets syfte är att ur ett svenskt företagsperspektiv bidra till att utveckla branschöverskridande metoder och bedömningskriterier för praktisk yrkeskompetens. Metoder och kriterier av detta slag saknas idag, vilket skapar betydande svårigheter för kompetensutveckling, omställning, rörlighet, jämställdhet och matchning på svensk arbetsmarknad.
Projektets mål är att utvecklade branschöverskridande, nivåbestämda yrkeskvalifikationer kan implementeras och bidra till förbättrad matchning, integration, livslångt lärande, omställning, jämställdhet och, i förlängningen, förbättrad kompetensförsörjning inom svenskt näringsliv.