Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Yh Nord Nationellt

Programområde
1.2 Kompetensförsörjning
Region
ESF-nationellt
Utlysning
2016/00683
Projektägare
Region Västerbotten
Projektnummer
2017/00209
Planerat antal deltagare
0
Projektperiod
2017-06-01-2019-04-01
Total projektbudget
1 936 906 kr
Beviljat ESF-stöd
1 936 906 kr
Kontaktperson
Aurora Pelli
E-post
aurora.pelli@regionvasterbotten.se

Sammanfattning

Detta projekt avser en påbyggnad till det regionala projektet YH Nord, vilket genomförs med finansiering från Socialfonden Övre Norrland med projektstart 2017-04-03. Projektet Yh Nord Nationellt avser att komplettera det regionala projektet med ett nationellt perspektiv och mervärde samt ett förbättrat flernivåstyre kopplat till yrkeshögskolan. Projektet ska drivas som ett samverkansprojekt mellan Region Västerbotten och Region Norrbotten (Kompetensplattformarna i respektive län). Erfarenheter och resultat från det regionala projektet kommer att via YH Nord Nationellt ges nationell spridning och påverkan. Förväntade resultat vid projektets slut är att modeller för samverkan och kvalitetssäkring i frågor rörande kompetensförsörjning och YH-utbildning har utvecklats mellan berörda aktörer samt att en modell för ett funktionellt flernivåstyre rörande yrkeshögskolan som riktar sig till både kvinnor och män har tagits fram.