Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Värmlands Nya

Programområde
2.2 Öka övergångarna till arbete
Region
Norra Mellansverige
Utlysning
2016/00295
Projektägare
KARLSTAD KOMMUN
Projektnummer
2016/00452
Planerat antal deltagare
313
Projektperiod
2017-03-01-2020-02-29
Total projektbudget
22 285 269 kr
Beviljat ESF-stöd
16 714 057 kr
Kontaktperson
Jennie Fröling
E-post
jennie.froling@karlstad.se

Sammanfattning

Utrikesfödda unga utan gymnasieexamen är den grupp i samhället som står i särklass längst från arbetsmarknaden. Trots att det generellt sett är ett gott arbetsmarknadsläge i Sverige och Värmland idag hamnar dessa ungdomar i långvarigt utanförskap, med små förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden.

De värmländska kommunerna har tagit emot ett stort antal nyanlända ungdomar i skolåldern de senaste åren. Många ungdomar har också anlänt sent under studietiden och har extra svårt att få behörighet till gymnasieskolan. Nationellt har bara två procent av de som påbörjar gymnasiets språkintroduktion en godkänd gymnasieexamen fyra år senare. Många nyanlända ungdomar uppnår inte heller behörighet till de nationella programmen och en stor andel lämnar studierna i förtid.

Projektet Värmlands Nya ska utveckla och tillämpa metoder för studiestöd i grund- och gymnasieskola så att fler nyanlända ungdomar (15-24 år), klarar måluppfyllelsen och når så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar i alla ämnen. Projektet omfattar totalt tretton kommuner som i ett länsövergripande arbete ska samverka kring gemensamma utvecklingsområden såsom digitala lösningar och fjärrundervisning. Nio av kommunerna kommer också arbeta med verksamhet för ca 600 ungdomar. Insatser och tillämpning av metoder baseras på kunskap från forskning utifrån ett individbaserat arbetssätt med helhetsperspektiv på ungdomen. Projektet ska också ge nyanlända ungdomar kunskap om regionens arbetskraftsbehov, så att fler får möjligheter att göra val som leder till ett framgångsrikt arbetsliv och som matchar länets arbetskraftsbehov.

Projektet Värmlands Nya utgör tillsammans med pågående projekt Värmlands Framtid och Värmlands Unga en del i en långsiktig strategi för ett länsgemensamt utvecklingsarbete i syfte att minska utanförskapet bland unga i Värmland.