Logotyp på utskrifter

Ung framtid

Programområde
3.1 Sysselsättningsinitiativet för unga
Region
ESF-nationellt
Utlysning
2015/00376
Projektägare
Arbetsförmedlingen
Projektnummer
2015/00536
Planerat antal deltagare
15000
Projektperiod
2015-04-01-2018-09-30
Total projektbudget
420 840 686 kr
Beviljat ESF-stöd
278 198 991 kr
Kontaktperson
Malin Blomgren
E-post
malin.blomgren@arbetsformedlingen.se

Sammanfattning

Ung framtid ska genom intensifierat matchningsarbetet bidra till att unga män och kvinnor mellan 16-24 år kommer ut i arbete eller studier i större utsträckning i de utsedda regionerna jämfört med övriga regioner i Sverige. De tre regionerna är MELLERSTA_NORRLAND, NORRA_MELLANSVERIGE och SYDSVERIGE. Dessa är utvalda eftersom de har en högre ungdomsarbetslöshet än övriga regioner i Sverige. Ung framtid ska förbättra matchningsbarheten och jobbsökaraktiviteterna genom att stärka Arbetsförmedlingens individuella insatser. Projektet ska även förbättra Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivare med syfte att ska möjlighet till arbete för målgruppen, genom att anordna aktiviteter gentemot arbetsgivare.