Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Trappstegsmodellen

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Västsverige
Utlysning
2017/00322
Projektägare
Omsorgssektionen Tranemo kommun
Projektnummer
2017/00441
Planerat antal deltagare
26
Projektperiod
2018-02-01-2021-01-30
Total projektbudget
8 141 207 kr
Beviljat ESF-stöd
3 860 809 kr
Kontaktperson
jose hernandez
E-post
joseroberto.hernandez@tranemo.se

Sammanfattning

De brukare som väljer att vara hemma hamnar i ett utanförskap och blir isolerade från omgivningen. Förstudien har visat att återgången till sysselsättning blir mer utdragen. Detta innebär att de socioekonomiska klyftorna kvarstår, eftersom brukarna befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Tranemo kommun har under det senast två åren gjort insatser för att bryta detta utanförskap och stärka kopplingen mellan kommunens verksamheter och arbetslivet. Detta projekt är en sådan ansträngning och har sin grund i förstudien som resulterade i en Trappstegsmodell. Förhoppningarna med Trappstegsmodellen är att främja Tranemo kommuns arbetet med att både erbjuda meningsfull sysselsättning, alternativ till de befintliga verksamheterna samt ökade möjlighet till egen försörjning.