Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Stärkt Attraktiv Mottagning

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Övre Norrland
Utlysning
2016/00713
Projektägare
Kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr
Projektnummer
2017/00033
Planerat antal deltagare
200
Projektperiod
2017-05-15-2019-01-08
Total projektbudget
5 729 948 kr
Beviljat ESF-stöd
4 281 984 kr
Kontaktperson
Christer Lindblom
E-post
christer.lindblom@akademinorr.se

Sammanfattning

Projektets syfte är att kompetensutveckla anställda och personer inom idéburen sektor som direkt eller indirekt möter asylsökande, ensamkommande barn eller utrikesfödda med särskilda behov i sitt arbete. Projektet ska leda till att stärka anställdas arbetssituation och utveckla verksamheterna i integrationens olika skede.
Genom ett strategiskt samverkansarbete inom och mellan kommuner och idéburen sektor vill projektet verka för att stärka mottagandet av utrikesfödda samt arbetet med integration i de deltagande kommunerna.
Med detta projekt vill projektägarna skapa bättre förutsättningar för utrikesfödda personer att leva och verka i de deltagande kommunerna. En sammanhållen, tydlig och logisk mottagningsprocess med anställda och ideellt engagerade som känner sig trygga i sina roller underlättar för alla.