Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Smart Industri - Kalmar län

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Småland & Öarna
Utlysning
2017/00124
Projektägare
IUC i Kalmar AB
Projektnummer
2017/00331
Planerat antal deltagare
1200
Projektperiod
2017-11-15-2020-12-31
Total projektbudget
11 700 134 kr
Beviljat ESF-stöd
8 769 485 kr
Kontaktperson
Anders Olofsson
E-post
anders.olofsson@iuc-kalmar.se

Sammanfattning

Med kartläggningen "Hållbar Industri" som underlag vill vi tillgodose de kompetensutvecklingsbehov som framkom i denna bland företag i Kalmar län.

Med stöd av samverkansparter i länet och olika utbildningsformer såsom seminarium, kortare och längre kurser samt webbaserade upplägg att bevara för framtiden vill vi försäkra oss om att individer i kartlagda företag står väl rustade för att möta de utmaningar som Industri 4.0 innebär för anställda i teknikföretag .

Med fokus på metod, kvalitet och kostnadseffektivitet i utförda utbildningar samt jämställdhet och tillgänglighet vill vi maximera antalet utbildningstillfällen för deltagande företag och individer för att nå våra uppsatta mål inom projektet.

För att maximera nyttan med projektet samt utväxlingen på genomförda utbildningar kommer vi även att involvera personer som ingår i PO 2 och erbjuda "restplatser" om individerna från företagen inte fyller dessa.