Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Sätt färg på Göteborg

Programområde
2.2 Öka övergångarna till arbete
Region
Västsverige
Utlysning
2015/00477
Projektägare
Måleriföretagen i Väst Serviceaktiebolag
Projektnummer
2015/00885
Planerat antal deltagare
150
Projektperiod
2016-03-01-2019-02-28
Total projektbudget
12 169 054 kr
Beviljat ESF-stöd
5 718 490 kr
Kontaktperson
Erling Zandfeld
E-post
erling.zandfeld@maleriforetagen.se

Sammanfattning

Projekt "Sätt färg på Göteborg" kommer att innefatta en unik nära samverkan mellan kommunala bostadsbolag, Arbetsförmedling, Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsförvaltning, lokala nätverk, branschförening och fadderföretag inom måleri.
Det övergripande syftet med projektet är att utveckla och etablera ett arbetssätt som bidrar till inkludering av utrikes födda arbetslösa ungdomar och barn till invandrare med svag förankring på arbetsmarknaden, ungdomar som hoppat av gymnasieutbildning och nyanlända.

I rekryteringsarbetet ska medverkande bostadsbolag ha en aktiv roll. Genom uppsökande verksamhet och olika riktade aktiviteter ska även personer som inte återfinns i register hos Arbetsförmedling eller kommun kunna erbjudas deltagande i projektet. Att deltagarna deltar i bostadsbolagens arbete med Hållbar Stadsutveckling innebär att de inkluderas och redan under sina praktikarbeten skapar nytta inte bara åt sig själva utan även åt boendemiljön och samhället. Genomförandet ska vara flexibelt med utgångspunkter i deltagarnas individuella behov och arbetsgivarnas kompetenskrav. Projektet planeras och genomförs med ett särskilt fokus på jämställdhet och minst 40 % av deltagarna skall vara kvinnor, jämfört med nuvarande nivå om 5 % kvinnor i branschen.