Logotyp på utskrifter

Samverkan leder till arbete

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Småland & Öarna
Utlysning
2017/00165
Projektägare
Kommunförbundet Kalmar län
Projektnummer
2017/00313
Planerat antal deltagare
412
Projektperiod
2017-11-15-2020-11-14
Total projektbudget
20 068 552 kr
Beviljat ESF-stöd
13 375 065 kr
Kontaktperson
Matilda Svensson
E-post
matilda.svensson@kfkl.se

Sammanfattning

Syftet med projektet är att förstärka de individanpassade insatserna för målgruppen. Projektet skall arbeta för att öka målgruppens egen aktivitet och motivering.
De personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden eller utbildning, skall motiveras till att nå egen försörjning. Matchning skall ske mellan tillgängliga resurser och de arbeten/sysselsättningstillfällen som finns. Vissa kan också via utbildning komma närmare arbetsmarknaden.
Målet är att 90 % av deltagarna skall gå till jobb eller studier – efter individuella behov –. Och/eller vara beredda att ta nästa steg mot egen försörjning form av ett tydligt mål för individen.
En regional samverkansstruktur med syfte att samordna och stödja arbetet i länet skapas. Nätverket skall vara ett stöd för det lokala arbetet. En långsiktig samverkan med kommuner, företagarna, samverkansförbundet, arbetsförmedlingen, skall gemensamt byggas. En regional projektledare tillsätts.
De lokala verkstäderna Skall fungera som ”navigatorcenter” för unga vuxna/hemmasittare men också andra i målgruppen. Samordning skall ske med skola, omsorgsverksamhet, socialtjänst, ungdomsmottagning, näringsliv, civilsamhället. Gränsdragning mot skolan viktig, projektet tar vid där skolans ansvar slutar efter gymnasiet. Lokala utvecklingsledare anställs, med uppgift att matcha deltagare med jobb/ praktik, utbildning mm
Målgruppen tas fram utifrån lokala behov och väljs ut av respektive kommun samt fastställs definitivt under analysfasen