Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

SUVAS

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Stockholm
Utlysning
2015/00154
Projektägare
Stockholms stad
Projektnummer
2015/00309
Planerat antal deltagare
600
Projektperiod
2015-09-01-2019-04-01
Total projektbudget
34 635 797 kr
Beviljat ESF-stöd
14 894 160 kr
Kontaktperson
Amina Engman Bel Haj
E-post
Amina.engman.bel.haj@stockholm.se

Sammanfattning

I projektet utvecklar och utökar Jobbtorg Stockholm sitt uppsökande och motiverande arbete med målgruppen 20-29 år som inte studerar eller arbetar och är utan känd aktivitet (kategori 8). Det uppsökande arbetet kommer att rikta sig till samtliga i målgruppen i Stockholm, men med särskilt fokus på att utveckla och förstärka arbetet i socioekonomiskt utsatta områden. Eftersom målgruppen är mycket heterogen kommer metoder utvecklas anpassade för att nå unga vuxna med olika behov och bakgrund.