Logotyp på utskrifter

SECiSo 2.0

Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
ESF-nationellt
Utlysning
2018/00035
Projektägare
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
Projektnummer
2018/00239
Planerat antal deltagare
32
Projektperiod
2018-10-01-2021-09-30
Total projektbudget
6 841 557 kr
Beviljat ESF-stöd
6 841 557 kr
Kontaktperson
Annika Bostedt
E-post
annika.bostedt@rsmh.se

Sammanfattning

Projektet bygger på tidigare kunskapsuppbyggnad kring psykisk ohälsa i skolan och för tidiga avhopp. Med hjälp av transnationellt utbyte bygger projektet upp en utbildningsmodell (Training the Trainers) för att implementera effektiva interventionssystem som Supported Education. Medverkan från civilsamhället och jämställdhetsintegrering är viktiga inslag i utvecklings arbetet där Sverige,Finland, Tyskland och Nederländerna medverkar. En plattform sker via medlemskap i Flaggskepps projektet School 2 Work (Östersjösamarbetet)