Logotyp på utskrifter

ReGarden

Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Västsverige
Utlysning
2017/00068
Projektägare
Göteborgs stad, SDF Östra Göteborg
Projektnummer
2017/00187
Planerat antal deltagare
300
Projektperiod
2017-09-01-2020-12-31
Total projektbudget
9 709 214 kr
Beviljat ESF-stöd
6 491 275 kr
Kontaktperson
Åsa Schöier
E-post
asa.schoier@ostra.goteborg.se

Sammanfattning

Den gröna ekonomin lyfts fram som en växande arbetsmarknad med potential att inkludera människor som idag står utanför arbetsmarknaden på såväl EU-nivå som nationell nivå. Syftet med projektet ReGarden är att möta efterfrågan på nya metoder och verktyg för att validera personer mot arbete inom gröna näringar och samtidigt möta det växande behovet av arbetsträningsplatser i nordöstra Göteborg. Projektet ReGarden har som målsättning att i samarbete med representanter från branschen etablera två OCN-ackrediterade arbetsträningsspår inom odling/utemiljöskötsel och livsmedelsproduktion för att fler ska komma vidare mot arbete genom praktik eller studier eller direkt ut i jobb.