Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

PIA

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
ESF-nationellt
Utlysning
2015/00316
Projektägare
Coompanion Sverige
Projektnummer
2015/00493
Planerat antal deltagare
100
Projektperiod
2015-10-19-2016-11-30
Total projektbudget
4 553 722 kr
Beviljat ESF-stöd
3 400 000 kr
Kontaktperson
Ragnar Andersson
E-post
ragnar.andersson@coompanion.se

Sammanfattning

Partnerskap för inkluderande arbetsliv, PIA, kommer att drivas av ett brett partnerskap mellan organisationer och företag inom civilsamhälle/den sociala ekonomin samt organisationer, företag och myndigheter inom den offentliga sektorn. Partnerskapets fokus kommer att ligga på att i en dialogprocess utifrån erfarenheter och analyser identifiera utvecklingsidéer inom ett antal områden för att stärka civilsamhället/den sociala ekonomins förmåga att spela en roll i att uppnå arbetsmarknadspolitikens mål.
De idéer partnerskapet väljer att prioritera att gå vidare med bildar grunden för ett begränsat antal delprojekt (ca 5-10 st). Till varje delprojekt knyts intresserade aktörer som skriver samarbetsavtal och delprojektledare utses. Dessa delprojekt ges resurser för att i lämpliga former fortsätta utveckla idéerna. Vartefter utvärderas återigen i en dialogprocess dessa idéer och partnerskapet bestämmer hur man ska gå vidare. De färdigutvecklade idéerna ska kunna ligga till grund för att utvecklas till nationella genomförandeprojekt inom Socialfonden. Mycket energi kommer att läggas på ett gemensamt lärande inom projektet och skapandet av ett socialt kapital som kan stärka framtida utveckling. Under projektet ska finnas en öppenhet för att ta in nya aktörer i processen. En annan viktig aspekt är att kartlägga vad som händer regionalt och lokalt och försöka koppla samman den utvecklingen med idéutvecklingen på nationell nivå.