Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

PEAK

Programområde
2.2 Öka övergångarna till arbete
Region
Sydsverige
Utlysning
2015/00078
Projektägare
Burlövs kommun
Projektnummer
2015/00308
Planerat antal deltagare
255
Projektperiod
2015-09-01-2018-08-31
Total projektbudget
18 299 820 kr
Beviljat ESF-stöd
8 599 372 kr
Kontaktperson
Monika Amaral
E-post
monika.amaral@burlov.se

Sammanfattning

PEAK innebär ungas Påverkan och Egenmakt genom Aktiv Kraftsamling. Projektets övergripande syfte är att motverka unga kvinnors och mäns utanförskap, öka deras sociala delaktighet och förmåga att forma sina egna liv. Den bakomliggande idén innebär att grundvärdena som solidaritet och jämlikhet förstärks genom inkludering av unga från olika kommundelar, med olika bakgrunder och individuella situationer. Projektet kopplas därtill till idén om ungas aktiva medborgarskap, vilket ställer krav på alla interna och externa aktörer att tillsammans underlätta en väg in i samhällslivet för var och en individ. Individuella behov och förutsättningar blir avgörande för utformandet av insatser. Runt individen byggs således strukturen upp i samarbete mellan Burlövs kommuns Socialförvaltning och Utbildnings- och kulturförvaltning, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Folkhögskolan Hvilan, sjukvården, näringslivet och ideell sektor. Projektet är ett nödvändigt medel för kraftsamling i kommunen på en permanent basis.
Bild i högerkolumn

Vilka möjligheter skapar ert projekt för era deltagare?

PEAK är en mötesplats där ungdomar har möjlighet att få information och stöd från olika verksamheter utan att gå från en dörr till en annan.​ Vår idé är enkel – att samla krafterna i kommunen för att stötta ungdomar i studier och arbetssökandet. Så att de kan nå sitt toppresultat, sin "peak".