Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Ökad mångfald - ökad tillväxt

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Småland & Öarna
Utlysning
2016/00305
Projektägare
Folkuniversitetet - kursverksamheten vid Stockholms universitet
Projektnummer
2016/00529
Planerat antal deltagare
60
Projektperiod
2017-02-01-2020-01-31
Total projektbudget
5 172 983 kr
Beviljat ESF-stöd
3 454 640 kr
Kontaktperson
Mats Ladebäck
E-post
mats.ladeback@folkuniversitetet.se

Sammanfattning

Detta projekt vänder sig till 60 nyanlända som är lågutbildade, vilka rekryteras via Arbetsförmedlingen och Region Gotland (Individ och familjeomsorgen).
En bred samverkan sker med dessa båda samt Företagarna, Gotland Grönt Centrum, Coompanion Gotland och Finsam Gotland. Dessa sex organisationer ingår, tillsammans med Folkuniversitet i projektets ledningsgrupp.
Projekttid: 2017 02 01 - 2020 01 31.
50 företagare tillika mentorer bidrar med att ge deltagarna praktik och integrera dem i det gotländska samhället.
Folkuniversitetet samordnar och genomför projektet. Initialt med att motiveradeltagarna, ge förståelse för hur den svenska arbetsmarknaden fungerar, våra lik- och olikheter kulturellt, rättigheter och skyldigheter i det svenska samhället. Projektet kompineras med svenska för invandrare (SFI-undervisning).

Effekten på lång sikt är att upparbeta en framgångsrik process som fungerar även efter avslutat projekt.