Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Maskinförarutbildning 20tjugo

Programområde
1.2 Kompetensförsörjning
Region
ESF-nationellt
Utlysning
2016/00683
Projektägare
Maskinentreprenörerna
Projektnummer
2017/00206
Planerat antal deltagare
50
Projektperiod
2017-08-14-2019-02-14
Total projektbudget
4 577 917 kr
Beviljat ESF-stöd
4 577 917 kr
Kontaktperson
Jonas Thorstenson
E-post
jonas.thorstenson@me.se

Sammanfattning

Målet med projektet från ME.s sida är att vi med detta projekt ska kunna
Öka kvalitén på utbildningen och därmed få fler kvalificerade maskinförare till hela branschen.
Öka attraktionskraften till yrket och utbildningen och även trygga tillgången på utbildningsplatser över hela landet på lång sikt.
Modell som engagerar tidigare elever i olika informations- och vägledningsinsatser typ ”roadshow”.
Bygga nätverk för en hållbar utveckling av maskinförarutbildningen. Få en väl fungerande samverkan med skolor och arbetsgivare genom APL, god handledarutbildning för APL och välinformerade SYV som ska stödja eleverna i arbetsmarknadskunskap.
Öka antalet minoritetsgrupper i yrket och synliggöra att det är ett attraktivt jobb oavsett kön, etnicitet, funktionsnedsättningar.
Här handlar det om att ME skulle få ekonomiskt stöd för att kunna bedriva försöksverksamheten och samtidigt på ett systematiskt sätt genomföra, utvärdera och dokumentera verksamheten och skapa en ”branschmodell” som går att återanvända för fler branscher och yrkesgrupper.