Logotyp på utskrifter

Lärling - Jobb i sikte

Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Östra Mellansverige
Utlysning
2015/00899
Projektägare
Stiftelsen Actíva i Örebro län
Projektnummer
2015/00965
Planerat antal deltagare
40
Projektperiod
2016-05-01-2020-10-31
Total projektbudget
17 946 900 kr
Beviljat ESF-stöd
12 010 583 kr
Kontaktperson
Charlotta Karlsson-Andersson
E-post
orjan.samuelsson@s-activa.se

Sammanfattning

Projektet syftar till att i Örebro län utveckla en lärlingsutbildning för vuxna med lindrig utvecklingsstörning. De utbildningar som idag erbjuds är antingen för dåligt anpassade till målgruppens speciella behov eller saknar tillräcklig grad av arbetslivskoppling. Projektägare är Stiftelsen Activa och projektet genomförs i samverkan mellan i första hand länets kommuner, Region Örebro län, Arbetsförmedlingen och ett antal arbetsgivare. Projektet bygger på en strukturerad samverkan mellan länets vuxenutbildningsresurser vilket möjliggör att utbildningen kan formas utifrån lokala behov, erbjudas i hela länet och göras kostnadseffektiv då kommunerna kan samarbeta kring lärare, material, metodutveckling etc.

Utvärdering

 

Utvärdering