Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kompetensutveckling Wången

Programområde
1.2 Kompetensförsörjning
Region
Mellersta Norrland
Utlysning
2015/00109
Projektägare
Wången AB
Projektnummer
2015/00181
Planerat antal deltagare
45
Projektperiod
2015-09-01-2017-02-28
Total projektbudget
1 593 196 kr
Beviljat ESF-stöd
1 593 196 kr
Kontaktperson
Eva-Lena Blom
E-post
eva-lena.blom@wangen.se

Sammanfattning

Projektet syftar till att stärka de enskilda individerna så väl som verksamheten som helhet genom en ökad öppenhet och större kunskap kring bemötande, konflikter, jämställdhet m.m. Projektet skall dessutom tillsammans med samverkansparter och nyckelaktörer ta fram en strategi för hur man skall kunna locka personer med utomnordisk bakgrund till verksamheten, en målgrupp som idag är underrepresenterad inom hästsporten nationellt.
Bild i högerkolumn

Vilka möjligheter skapar ert projekt för era deltagare?

Vi satsar på hela vår personal genom att kompetensutveckla dem i kommunikation, ledarskap, jämställdhet, tillgänglighet och mångfald. Projektet ska också syfta till att ta fram en modell eller en plan som andra kan ta del av. Vi vet ju att frågor som rör inte minst jämställdhet och integration står högt på dagordningen inom hästnäringen och i bästa fall kan vårt projekt hjälpa andra.