Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kompetenscenter Idéburna Malmö

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Sydsverige
Utlysning
2015/00538
Projektägare
Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation
Projektnummer
2015/00778
Planerat antal deltagare
250
Projektperiod
2016-02-02-2018-10-31
Total projektbudget
7 685 106 kr
Beviljat ESF-stöd
5 891 597 kr
Kontaktperson
Ivar Scotte
E-post
ivar.scotte@mip.org.se

Sammanfattning

Projektet Kompetenscenter Idéburna Malmö drivs av MIP (Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation) med 244 medlemsföreningar i Malmö. MIP vill öka de ideella föreningarnas möjlighet att verka i samhällsutvecklingen bland annat genom att arbeta för missgynnade gruppers integration i samhälle och arbetsmarknad. Projektet riktas ytterst mot samhälleliga mål som ökad konkurrenskraft och tillväxt och syftar till att skapa hållbara samverkansmodeller som lever även efter projekttidens slut.
I projektet skapas fysiska och digitala plattformar för kompetensutveckling av personer som är anställda och verksamma i Malmös föreningar. I projektet utvecklas och genomförs behovsstyrda aktiviteter efter den idéburna sektorns särskilda villkor. Projektet innehåller kurser av skiftande längd, inklusive "fredagsmeny" med kortare och varierade inslag. Här skapas också ett fysiskt och digitalt showroom, för interaktion mellan personer ur idéburen sektor och aktörer från offentliga organisationer, privata företag och akademi - ett pentahelixperspektiv.
Projektets kompetensutveckling stärker individer, och därigenom föreningslivet och dess möjligheter att delta i en positiv samhällsutveckling utifrån värdegrunderna demokrati, delaktighet och alla människors lika värde. Speciell vikt läggs vid att arbeta aktivt för jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling.