Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kompetensbyrån 2,0

Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Norra Mellansverige
Utlysning
2015/00349
Projektägare
AB Samarkand2015
Projektnummer
2015/00449
Planerat antal deltagare
45
Projektperiod
2015-09-01-2019-01-31
Total projektbudget
12 981 720 kr
Beviljat ESF-stöd
6 082 117 kr
Kontaktperson
Lars Lindblom
E-post
lars.lindblom@samarkand2015.com

Sammanfattning

Sammanfattning av projektet Kompetensbyrån 2.0 för socialt företagande i Dalarna
Kompetensbyrån 2.0 är en fortsättning och vidareutveckling av Kompetensbyrån som bedrevs som ett ESF-projekt i Dalarna 2012-2014.
Utifrån erfarenheter från tidigare projekt är syftet att fortsätta bredda arbetsmarknaden genom att utveckla och etablera en stödstruktur för sociala företag i Dalarna. Målet är att kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. Med en breddad arbetsmarknad finns fler möjligheter för alla att arbetsträna, praktisera och arbeta.
Bakgrunden till projektet är att konkurrensen om arbetsträningsplatser har hårdnat, vilket i hög grad drabbar kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden. En tredjedel av samordningsförbundens (Finsams) deltagare väntar på att få arbetsträning eller sysselsättning för att utreda arbetsförmåga och/eller komma igång i arbete eller påbörja studier. I dagsläget handlar det om cirka 135 av Finsams deltagare i Dalarna som har behov av detta.
De arbetsintegrerande sociala företagen spelar redan i dag en viktig roll för samordningsförbundens deltagare, men företagen behöver mer stöd. För att ha ekonomiska möjligheter att utöka antalet anställningar och arbetsträningsplatser behöver de stöd i att utveckla handledning och affärsmässighet. Ledarutbildningar för handledare och verksamhetsledare samt verksamhetsanknutna utbildningar för medarbetarna i de sociala företagen är en viktig del i den utvecklingen. Arbete för att integrera jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet har också stor betydelse för att öka den sociala och affärsmässiga kvalitén i verksamheten.
I utvecklingscentret Kompetensbyrån ska det under projekttiden ha byggts upp kompetens inom områdena socialt entreprenörskap, affärsutveckling, arbetslivsinriktad rehabilitering, offentlig upphandling, ekonomi, kvalitetssäkring, förmåga att driva stora utvecklingsprojekt, jämställdhetsintegrering och tillgänglighetsarbete. De som deltar i projektet ska utveckla sin egenmakt (empowerment) och kreativitet.
Projektet omfattar också transnationellt samarbete med sociala företag i Bolognaregionen i Italien och organisationen USEL i Nordirland.
Projektägare är AB Samarkand2015. Samarbetspartners är bland andra Samordningsförbunden (Finsam) i Dalarna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.