Logotyp på utskrifter

Jämställt - hela tiden

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Norra Mellansverige
Utlysning
2015/00421
Projektägare
Länsstyrelsen Dalarna
Projektnummer
2015/00655
Planerat antal deltagare
3999
Projektperiod
2016-02-01-2019-06-30
Total projektbudget
9 908 343 kr
Beviljat ESF-stöd
4 642 059 kr
Kontaktperson
Saga Hillerström
E-post
saga.hillerstrom@lansstyrelsen.se

Sammanfattning

Projektets syftar till att bidra till en mindre könssegregerad arbetsmarknad. Projektet ska utbilda kommunala tjänstemän och anställda inom skola samt politiker för att de ska få kunskap och verktyg att bidra till fler kommunala heltidstjänster samt en minskad könsuppdelning på arbetsmarknaden.
Projektet ska också kompetensutveckla deltidsarbetslösa kommunanställda yrkesmässigt så att de genom kombinationer av yrken kan få heltidsanställning.