Logotyp på utskrifter

Integration JämtlandHärjedalen

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Mellersta Norrland
Utlysning
2015/00110
Projektägare
Region Jämtland Härjedalen
Projektnummer
2015/00186
Planerat antal deltagare
647
Projektperiod
2015-09-01-2018-03-31
Total projektbudget
33 226 875 kr
Beviljat ESF-stöd
14 590 428 kr
Kontaktperson
Susanne Persson
E-post
susanne.a.persson@regionjh.se

Sammanfattning

Projektet syftar till att underlätta för nyanlända män och kvinnor i åldern 25-64 år i Jämtlands län att komma närmare arbetsmarknaden eller etablera sig i arbete eller studier. Det är organiserat som ett regionprojekt med en plattform bestående av region Jämtland Härjedalen som projektägare i samverkan med kommunerna och arbetsförmedlingen där föreningar och organisationer i civilsamhället inbjuds att medverka. Varje kommun har egna så kallade projektverkstäder där utvecklingsarbete pågår och där utbyten och lärande sker mellan kommunerna. Utifrån lokala behov och förutsättningar kommer därmed arbetsmodellen ”En väg in” att utvecklas där arbetet fokuseras på matchning och handledarstöd till arbetsgivare. Under matchningen kartläggs nyanländas kompetens, kompetenshöjande insatser och utbildningar genomförs och matchning samt nätverk skapas på arbetsmarknaden. De lokala projektverkstäderna kompletteras med två regionala stödfunktioner till det arbete som sker lokalt i kommunerna: Attitydpåverkan och kunskapsspridning samt Mobilisera civilsamhället och behovet av språkcenter.
Bild i högerkolumn

Vilka möjligheter skapar ert projekt för era deltagare?

Vi vill underlätta för nyanlända kvinnor och män i länets kommuner att integreras samt att komma närmare arbetsmarknaden och etablera sig i arbete eller studier.