Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

InVäst

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Västsverige
Utlysning
2016/00079
Projektägare
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
Projektnummer
2016/00240
Planerat antal deltagare
1200
Projektperiod
2016-09-01-2019-08-31
Total projektbudget
18 040 496 kr
Beviljat ESF-stöd
13 516 136 kr
Kontaktperson
Sofia Reimer
E-post
sofia.reimer@goteborgsregionen.se

Sammanfattning

Projektet InVäst, integration Västsverige syftar till att stärka mottagarorganisationers kompetens i mottagandet av nyanlända, så att medarbetare genom ökade kunskaper, en starkare arbetsorganisation och ett kollegialt lärande kan bidra till att förbättra förutsättningarna för nyanlända att bli framgångsrika och aktiva deltagare i samhällslivet. Projektet fokuserar på tre huvudområden: språket som nyckel till ett aktivt deltagande i samhället, kunskapsbedömning för relevant vidareutbildning, och nya möten - bemötande och förhållningssätt.

Språket som nyckel handlar om att genom kompetensutveckling och processledning stärka kvaliteten inom Västsveriges sfi-verksamheter, samt bygga en digital plattform som möjliggör kompetensstärkning för medarbetare inom sfi oberoende av tid och rum och efter projektets slut, samt som kan spridas nationellt. Kunskapsbedömning handlar om att ta fram ett stödmaterial för bedömning av formellt och informellt förvärvade kunskaper inför placering i gymnasieskola. Nya möten handlar om att erbjuda mötesplatser/konferenser där medarbetare inom alla mottagarorganisationer som möter nyanlända kan mötas samt få kompetensutveckling inom interkulturell kompetens.

Projektet kommer att genomföras under 3 år med start i september 2016. I syfte att skapa ett sammanhållet projekt som kan få genomslag för mottagarorganisationer över hela Västsverige (55 kommuner, Västra Götalandsregionen och Halland) är utvecklat på ett sådant sätt att GR, Göteborgsregionens kommunalförbund, är projektägare och att två delregioner inom Västra Götalandsregionen, Skaraborg och Boråsregionen deltar som partners. Fyrbodal följer projektet och ges möjlighet att ta del av insatser. Halland representeras i projektet genom projektpartner Halmstad som tar ett samlat ansvar för Halland.