Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Hållbart arbetsliv i Ragunda

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Mellersta Norrland
Utlysning
2018/00133
Projektägare
Ragunda kommun
Projektnummer
2018/00464
Planerat antal deltagare
483
Projektperiod
2019-02-01-2021-07-31
Total projektbudget
2 897 847 kr
Beviljat ESF-stöd
2 166 354 kr
Kontaktperson
Elin Dahlin
E-post
elin.dahlin@ragunda.se

Sammanfattning

Ragunda kommun står de kommande åren inför stora pensionsavgångar. Detta i kombination med en väldigt segregerad arbetsmarknad och låg mottagningskapacitet på arbetsplatserna för personer i åtgärd samt en upplevd hög arbetsbelastning hos den befintliga personalen skapar stora utmaningar inför framtiden.

Genom detta projekt önskar vi nå resultat om en bredare och tydligare samverkan mellan de kommunala verksamheterna, en ökad trivsel hos personalen och större förutsättningar genom resurser i form av tid och kompetens för verksamheterna att mer kvalitativt utföra introduktioner på arbetsplatserna för nya medarbetare.

I projektet kommer vi att möta kommunens alla medarbetare, vi kommer att via dialoger med chefer och personal, workshops, handledarutbildningar och fördjupade kunskaper inom jämställdhet- tillgänglighet och icke-diskriminering jobba för ett mer hållbart arbetsliv i Ragunda kommun.