Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Hållbart arbetsliv 2.0

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Mellersta Norrland
Utlysning
2018/00133
Projektägare
Sundsvalls kommun
Projektnummer
2018/00467
Planerat antal deltagare
550
Projektperiod
2019-02-01-2021-07-30
Total projektbudget
6 638 126 kr
Beviljat ESF-stöd
4 978 126 kr
Kontaktperson
Rolf Bäckman
E-post
linda.hallgren@sundsvall.se

Sammanfattning

Mot bakgrund av de demografiska utmaningarna Mellersta Norrland står inför och de höga sjuktalen i Sundsvalls kommun, är målet att Sundsvalls kommun ska verka för och möjliggöra ett hälsosamt och hållbart arbetsliv för sina medarbetare. Ökad kunskap och medvetenhet om jämställdhet hör nära samman med tanken om ett hållbart arbetsliv. Genom att främja ett hälsosamt arbetsliv, för medarbetare på alla nivåer, skapas hållbara organisationer som motverkar dålig psykosocial arbetsmiljö och sjukskrivningar.

Projektet genomförs för att skapa en långsiktig och hållbar förändring i hela kommunkoncernen. Målet med projektet Hållbart arbetsliv 2.0, är att koncernövergripande implementera de verktyg och processer som tagits fram i tidigare projekt, detta för att säkerställa att samtliga chefer har nödvändiga kunskaper och färdigheter för att bedriva ett systematiskt förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete. Vilket kommer sänka kommunens sjukfrånvaro samt långsiktigt hålla den på en stabil och låg nivå i relation till riksgenomsnittet.