Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Hållbar Motorbransch

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Stockholm
Utlysning
2017/00059
Projektägare
IF Metall
Projektnummer
2017/00177
Planerat antal deltagare
3000
Projektperiod
2017-12-01-2021-03-31
Total projektbudget
48 486 064 kr
Beviljat ESF-stöd
36 322 239 kr
Kontaktperson
Cintra Löthen
E-post
cintra.lothen@ifmetall.se

Sammanfattning

Projektet vänder sig till företag i motorbranschen i Stockholms län som är en bransch som står inför stora utmaningar, så som bristen på kvalificerad personal. Syftet är att anställda ska stärka sin kompetens på arbetsmarknaden och i samhället samt att deltagande företag genom insatser som förbättrad arbetsorganisation, arbetsmiljöriktade insatser, kompetensutveckling i jämställdhet, likabehandling och tillgänglighet skapar en hållbar motorbransch. Insatserna syftar till att stärka de deltagande företagen att bättre möta framtida utmaningar inom branschen och viljan att rekrytera mångfald.

Projektet ska bidra till ett hållbart arbetsliv för alla anställda i de deltagande företagen.