Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Growkomp

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Småland & Öarna
Utlysning
2015/00407
Projektägare
Vaggeryds Näringslivsråd KB
Projektnummer
2015/00720
Planerat antal deltagare
1100
Projektperiod
2016-02-01-2020-01-31
Total projektbudget
16 139 710 kr
Beviljat ESF-stöd
12 075 579 kr
Kontaktperson
Carl-Gunnar Karlsson
E-post
carl-gunnar.karlsson@vaggeryd.se

Sammanfattning

Growkomp innehåller tre tydliga inriktningar: strategisk kompetensförsörjning, CSR/Jämställdhet och verksamhetsutveckling/Innovationsförmåga. Med ökad mångfald jämställdhet och CSR (Corporate Social Responsibility) ska utveckling av företagskultur, attityder och värderingar stödjas inom tillverkningsindustrin. CSR ska öka attraktiviteten hos företagen och därmed bidra till bättre rekryteringar och strategisk kompetensförsörjning. Med ökad mångfald och mer öppna arbetsplatser ska företagens innovationsförmåga och nytänkande utvecklas. Målet för Growkomp är att skapa såväl strukturella som kulturella förändringar som genererar snabbare tillväxt och möjligheter för företagen att arbeta högre upp i värdekedjan.