Logotyp på utskrifter

GO-DigIT

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Västsverige
Utlysning
2018/00185
Projektägare
Göteborgs stad Intraservice
Projektnummer
2018/00432
Planerat antal deltagare
5500
Projektperiod
2019-03-01-2021-02-28
Total projektbudget
23 891 320 kr
Beviljat ESF-stöd
15 902 440 kr
Kontaktperson
Christina Thordén
E-post
christina.thorden@ostra.goteborg.se

Sammanfattning

Projekt GO-DigIT är ett stadengemensamt kompetensutvecklingsprojekt inom digitalisering för medarbetare och chefer inom ÄO/HS och IFO/FH i Göteborgs stad. Samverkanspartner är förutom alla 10 stadsdelar även Intraservice och Socialresursförvaltning. Projektet samarbetar även med övriga aktörer både i staden, regionen och nationellt. Målet är att medarbetare och chefer ska bli bättre rustade att möta digitaliseringen av vård- och omsorgssektorn samt öka sin kompetens kring att arbeta i och leda en digitaliserad arbetsplats som är attraktiv för alla.