Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Fler vägar in

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
ESF-nationellt
Utlysning
2015/00454
Projektägare
Sveriges Kommuner och Landsting
Projektnummer
2015/00757
Planerat antal deltagare
20
Projektperiod
2015-11-16-2016-06-30
Total projektbudget
2 989 045 kr
Beviljat ESF-stöd
2 207 742 kr
Kontaktperson
Christin N. Granberg
E-post
christin.n.granberg@skl.se

Sammanfattning

De framtida kompetensförsörjningsbehoven inom välfärdssektorn kopplas till den potential som finns när rekryteringsbasen breddas. På en inkluderande arbetsmarknad tas erfarenhet och kunskap tillvara så att verksamheterna på bästa sätt utformas utifrån brukarens, kundens, invånarens behov. Förstudien ska inventera och sammanställa kompetensförsörjningsbehoven inom den svenska välfärdssektorn och utifrån det utveckla strategier för att bemöta behoven och på sikt bidra till en mer inkluderande och jämställd arbetsmarknad där allas kompetens och möjligheter tas tillvara oavsett kön, etnicitet eller eventuella funktionsnedsättningar.