Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Fead Make sense

Programområde
5.3
Region
ESF-nationellt
Utlysning
2015/00364
Projektägare
Kommunförbundet Västernorrland
Projektnummer
2016/00024
Planerat antal deltagare
200
Projektperiod
2015-10-01-2018-10-01
Total projektbudget
10 745 460 kr
Beviljat ESF-stöd
10 745 460 kr
Kontaktperson
Sara Selmros
E-post
sara.selmros@kfvn.se

Sammanfattning

Make sense – Social inkludering för egenmakt för utsatta EU-medborgare i Norrland” från Kommunalförbundet Västernorrland Projektet syftar till att, precis som namnet säger, att med social inkludering och egenmakt skapa bättre framtida förutsättningar för den grupp EU-medborgare som vistas tillfälligt i Norrland. Aktiviteterna sker i de mötesplatser som skapas i projektets respektive kommuner tillsammans med civilsamhällets aktörer, samt via uppsökande verksamhet. Mötesplatserna ska ge samhälls- och hälsoorienterad information och erbjuda utbildningsinsatser som exempelvis familjeplanering och rättigheter i det egna hemlandet.