Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Fead - Po drom

Programområde
5.3
Region
ESF-nationellt
Utlysning
2015/00364
Projektägare
Göteborgs räddningsmission
Projektnummer
2016/00023
Planerat antal deltagare
300
Projektperiod
2015-10-01-2018-12-31
Total projektbudget
10 685 212 kr
Beviljat ESF-stöd
10 685 212 kr
Kontaktperson
Sofia Hultqvist
E-post
s.hultqvist@raddningsmissionen.se

Sammanfattning

Projektets mål är att utbilda och stärka främst romska EU-medborgare som lever i utsatthet samt skapa dialog mellan målgruppen och andra aktörer. Metoden är att ha mobila team som rör sig i gatumiljö och vid tillfälliga boplatser. Teamen har som uppgift att föra ut och hämta information samt initiera lärande samtal, utöver det kommer de att arbeta med rådgivning och fungera som kultur och språktolkar för projektets partners. Samverkansaktörer i projektet är både offentliga och idéburna organisationer. Projektet kommer att arbeta både i städer och på mindre orter i södra Sverige. De mobila teamen kommer vara stationerade i Göteborg, Malmö och Jönköping.