Logotyp på utskrifter

Fast Track

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Östra Mellansverige
Utlysning
2015/00898
Projektägare
Region Örebro län
Projektnummer
2015/00958
Planerat antal deltagare
100
Projektperiod
2016-05-01-2019-04-30
Total projektbudget
15 150 743 kr
Beviljat ESF-stöd
7 066 119 kr
Kontaktperson
Helena Svensson
E-post
helena.svensson@regionorebro.lan

Sammanfattning

Projektet ska bidra till kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården genom att förkorta tiden till svensk legitimation för nyanlända/utlandsfödda kvinnor och män med utländsk vårdutbildning. Region Örebro län samverkar därför med Arbetsförmedlingen, kommunal vuxenutbildning och folkbildningsorganisationer för komma igång med insatser som ger en effektiv och kvalitativ introduktion till vårdyrken i Sverige genom så kallad intropraktik. Deltagarna i projektet får tidig kontakt med svenska sjukvårdssystemet och möjligheter att orientera sig inom svensk sjukvård. Intropraktiken varvas med skräddarsydd språkutbildning i vårdsvenska. Tillsammans ska parterna i projektet arbeta fram en effektiv och långsiktig modell som stärker Region Örebro läns strategiska kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvård.