Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

FAMN

Programområde
2.2 Öka övergångarna till arbete
Region
ESF-nationellt
Utlysning
2018/00311
Projektägare
Folkbildningsrådet
Projektnummer
2018/00507
Planerat antal deltagare
210
Projektperiod
2018-12-31-2021-08-31
Total projektbudget
46 588 229 kr
Beviljat ESF-stöd
21 844 831 kr
Kontaktperson
Lena Östlund
E-post
lena.ostlund@folkbildningsradet.se

Sammanfattning

Projektet FAMN - Folkhögskola som Arena för Metodutveckling med Nyanlända - har som syfte att utarbeta, kvalitetssäkra och sprida metoder och modeller för att nyanlända unga 15-24 år i större utsträckning ska kunna fullfölja behörighetsgivande studier på folkhögskola. Projektet genomförs som ett projekt med stöd av ESF-rådet. Folkbildningsrådet är projektägare i samverkan med sex folkhögskolor i landet.

Projektet arbetar utifrån följande mål:

• Utveckla metoder och modeller för att rekrytera unga nyanlända till folkhögskola
• Utveckla metoder och modeller för att inkludera unga nyanlända i behörighetsgivande studier på folkhögskola
• Utveckla metoder och modeller för att unga nyanlända deltagare på folkhögskola etableras i vidare studier eller på arbetsmarknaden
• Att resultaten sprids till övriga folkhögskolor och utbildningsanordnare främst i de regioner där delprojekten verkar men också på nationell nivå

Ett tydligt utvecklingsområde för FAMN är kopplingen mellan språkintroduktion och allmän kurs på folkhögskola. Fokus kommer att ligga på att utveckla folkhögskolans pedagogik gentemot målgruppen, men också att belysa de förutsättningar som finns för att nyanlända deltagare i större utsträckning ska upptäcka folkhögskola som utbildningsalternativ.

Ett ytterligare syfte med projektet är att vidareutveckla och ”paketera” samt sprida de erfarenheter och metoder som folkhögskolor specifikt gör kring arbetet med nyanlända deltagare. Genom att skala upp erfarenheter och goda resultat på individnivå till ett organisatoriskt lärande på systemnivå, ska projektet bidra till att folkhögskolan ska kunna bli en långsiktig aktör för nyanlända ungas lärande, bildning och delaktighet i samhället. Folkhögskolorna beräknas rekrytera cirka 210 unga nyanlända under projektperioden 2019-2021.