Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Etableringssamverkan Kronoberg

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Småland & Öarna
Utlysning
2016/00305
Projektägare
Växjö kommun, Arbete och välfärd
Projektnummer
2016/00527
Planerat antal deltagare
800
Projektperiod
2017-02-01-2020-01-31
Total projektbudget
28 198 477 kr
Beviljat ESF-stöd
18 729 874 kr
Kontaktperson
Tina Storbjörk
E-post
tina.storbjork@vaxjo.se

Sammanfattning

Etablering av nyanlända på arbetsmarknaden behöver stärkas, på såväl individ- som organisationsnivå. Individen som ska integreras i samhället behöver goda förutsättningar i sin etablering för att inte riskera att hamna i utanförskap och ohälsa. Projektet Etableringssamverkan Kronoberg vill stärka och effektivisera etableringen genom tydligare anpassning och koppling till individers och arbetsgivares behov. Genom att regionalt och lokalt samverka och samordna statens och kommunernas resurser i etableringen, ska fler individer lyckas med sin etablering. Multikompetenta team med personal från organisationer som ingår i individens etablering ska möta nyanlända och utifrån ett individuellt anpassat arbetssätt med helhetssyn på individen erbjuda samordnat stöd. Teamen ska utgå från lokala behov och möjliggöra att målgruppen får rätt stöd i rätt tid och på rätt sätt. Projektet ska även utveckla samverkan lokalt och regionalt för att kunna erbjuda ett samordnat och samlokaliserat stöd i etableringen.