Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Digga Halland

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Västsverige
Utlysning
2017/00544
Projektägare
Högskolan Halmstad
Projektnummer
2018/00007
Planerat antal deltagare
6982
Projektperiod
2018-08-01-2021-01-31
Total projektbudget
31 492 052 kr
Beviljat ESF-stöd
20 996 190 kr
Kontaktperson
Lena German Millberg
E-post
lena.german@hh.se

Sammanfattning

Digga Hallands syfte är att ge kvinnor och män i vård- och omsorgssektorn i Halland kompetensutveckling inom digitalisering och därigenom skapa förutsättningar för medarbetarna, till största delen kvinnor, att vara med och forma sin egen digitala arbetsmiljö och därmed få en stärkt ställning på arbetsmarknaden. Kompetens-utvecklingsinsatserna ska utgå från ett personcentrerat vårdperspektiv, dvs brukarnas och patienternas unika behov, hälsa och förmågor kommer att vara i centrum för lärandeprocesserna.

Projektet Digga Halland verkar mot en bakgrund av utmaningar som finns inom vård- och omsorgssektorn; ett ökat antal äldre, stigande kostnader, svårigheter att rekrytera personal m m. Viktiga verktyg för att möta dessa utmaningar och för att kunna skapa en jämlik vård och omsorg med hög kvalitet är digitala tjänster och system. Ska digitaliseringen av vård- och omsorgssektorn lyckas krävs det en högre grad av jämställdhets-integrering som innebär att medarbetarna, kvinnorna och männen som arbetar nära brukare och patienter, kompetensutvecklas och involveras i utvecklingen av de digitala tjänsterna och systemen.

Projektets huvudsakliga aktiviteter består dels av en webbaserad breddutbildning, dels av arbetsplatsbaserat lärande ute i verksamheterna hos de deltagande organisationerna.

Projektet bygger vidare på det nära utvecklingssamarbete mellan akademin och offentliga aktörer inom vård- och omsorgssektorn i Halland som etablerats under det senaste decenniet.