Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

DigIT

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Stockholm
Utlysning
2015/00159
Projektägare
Stockholms stad
Projektnummer
2015/00426
Planerat antal deltagare
3000
Projektperiod
2015-12-01-2018-12-31
Total projektbudget
43 241 224 kr
Beviljat ESF-stöd
18 369 559 kr
Kontaktperson
Projektledare Helen Starkman
E-post
helen.starkman@stockholm.se

Sammanfattning

Projekt DigIT ska ge medarbetare kompetensutveckling i att använda digitala verktyg för att säkerställa god kvalitet i vård- och omsorg och för att underlätta effektivisera arbetet.
Attraktionskraften för vård- och omsorgsyrkena ska öka och bidra till framtida arbetskraftsförsörjning samt möjliggöra för nya grupper att etablera sig på arbetsmarknaden.

Projektets huvudsakliga aktiviteter kommer att genomföras i strukturer för arbetsplatslärande. Deltagande enheter kommer att få stöd för att utveckla arbetsplatslärande och kompetenshöjning för att leda arbete som främjar användande av ny teknik.

Slutrapport 

Slutrapport DigIT

 

Utvärdering

Utvärdering DigIT